Banery

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 informuje, iż w trybie stacjonarnym realizowane są przez placówkę wszystkie dotychczas oferowane formy wsparcia. Możliwe jest także  telefoniczne przekazywanie informacji o sytuacjach wymagających doraźnej interwencji. W poradni została również uruchomiona infolinia na  numer telefonu 729292163 w godz. 800-1600, w celu umożliwienia wstępnego kontaktu w sytuacji pojawiających się różnorodnych trudności. Można skorzystać z infolinii w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy oraz ewentualnego umówienia się na dłuższy kontakt osobisty bądź telefoniczny z określonym specjalistą.

      Prosimy Państwa Dyrektorów szkół i placówek z rejonu działania naszej poradni o przekazanie powyższej informacji nauczycielom, rodzicom i młodzieży.

Z wyrazami szacunku
Agata Malik
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

  • data: 2021-01-08

Informacje o warunkach przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej:

  • poradnia jest czynna w godzinach 800-1600;
  • najbardziej wskazaną formą kontaktu pozostaje rozmowa telefoniczna na numery 698 629 223 lub 729 292 163 bądź poprzez kontakt mailowy na adres rawa_poradnia@op.pl

Prosimy nie przekazywać danych osobowych w mailach!

  • na teren placówki będą mogły wejść osoby po wstępnej weryfikacji, konieczności i możliwości poprzez rozmowę i wypełnienie stosownej ankiety. Osoba wchodząca na teren poradni powinna posiadać środki ochrony osobistej dla siebie i dziecka w postaci maseczki ochronnej i rękawiczek.

  • data: 2020-05-06

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Niepodległości 8
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 0-698-629-223

e-mail: rawa_poradnia@op.pl

  • data: 2019-10-10

Banery