Banery

Wskazania do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Kiedy zainteresować się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka?

Jeśli Wasze dziecko urodziło się:

- przedwcześnie,

- z zagrożonej ciąży,

- z niedotlenieniem,

- uzyskało po urodzeniu niską ilość punktów w skali Apgar,

- chcielibyście się upewnić, że rozwój dziecka jest prawidłowy.

 

Jeśli Państwa dziecko nie rozpoczęło jeszcze nauki w szkole i jest zaliczane do grupy dzieci niepełnosprawnych,

możecie ubiegać się o pomoc bezpośrednio w naszej Poradni.

 

Co wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

- poprawę stanu zdrowia,

- wstrzymanie pogłębiania się niepełnosprawności,

- kontakt z rówieśnikami, np. w ramach zajęć grupowych,

- wykorzystanie własnego potencjału,

- ukierunkowaną stymulację swojego rozwoju.

 

Co wczesne wspomaganie umożliwia rodzicom:

- pomoc psychologiczną,

- wsparcie ze strony innych (grupa wsparcia),

- opracowanie kompleksowego programu wsparcia rozwoju,

- uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności,

- przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozwój dziecka,

- dostrzeganie mocnych stron dziecka i stwarzanie mu warunków do rozwoju,

- zdobycie informacji o możliwościach szukania pomocy dla dziecka i jego rodziny.

 

W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii innych specjalistów,

współpracujemy z różnymi specjalistycznymi ośrodkami w celu pogłębienia diagnozy dziecka.

Banery