Banery

Inwestycje w Powiecie Rawskim

Wyremontowano fragment drogi powiatowej nr 4101E w miejscowości Rzeczków

""

W ramach zadania „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego” wyremontowano fragment drogi powiatowej nr 4101E w miejscowości Rzeczków gm. Biała Rawska...

Trwa remont drogi powiatowej w miejscowości Gortatowice

""

Trwa remont drogi powiatowej w miejscowości Gortatowice gm. Cielądz...

Zakończono budowę drogi betonowej w miejscowości Narty gm. Biała Rawska

""

Zakończono budowę drogi betonowej w miejscowości Narty gm. Biała Rawska. Nawierzchnia betonowa ułożona jest na długości 900 m, pobocza utwardzono kruszywem. Szerokość podbudowy betonowej po remoncie będzie wynosiła 5 m...

Banery