Banery

Wskazania do terapii logopedycznej

Kiedy iść z dzieckiem do logopedy?

Obserwując nasze dzieci od momentu urodzenia zauważamy, że ich mowa rozwija się według pewnych zasad. Dzieci przechodzą przez kolejne etapy rozwoju mowy (okres melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej), by zakończyć go w wieku ok. 6-7 lat.

Jeśli mamy wątpliwości czy rozwój mowy naszego dziecka przebiega prawidłowo, warto zgłosić się do logopedy. Po poradę logopedyczną mogą zgłosić się rodzice nawet z noworodkiem, aby dowiedzieć się czy maluch prawidłowo oddycha, połyka, ssie. Rozwój tych funkcji bowiem ma istotny wpływ na wymowę naszego dziecka w przyszłości. Na pewno nie należy czekać, aż dziecko wyrośnie z wady wymowy.

 

Z konsultacji ze specjalistą warto skorzystać, gdy:

1. Zaobserwujemy u dziecka zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego - nieprawidłowa budowa języka, zniekształcenie zgryzu, anomalie zębowe;

2. Podejrzewamy upośledzenie słuchu fizycznego;

3. Rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka przebiega wolniej niż rówieśników;

4. Wymowa dziecka nie spełnia standardów rozwoju mowy właściwych danemu wiekowi, tj.

 

DZIECKO PO UKOŃCZENIU 1. ROKU ŻYCIA:

 • nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab, np. bababa, mamama
 • nadal oddycha stale przez usta
 • nadmiernie ślini się
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się
 • nie wypowiada sylab i prostych słów

 

DZIECKO MIĘDZY 1. i 2. ROKIEM ŻYCIA:

 • nie potrafi dmuchać
 • nie reaguje na zadawane pytania, np. Gdzie jest mama?
 • nie reaguje na proste polecenia, np. Daj misia.
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki
 • nie mówi prostych słów, np. mama, baba, tata, dada

 

DZIECKO MIĘDZY 3. i 4. ROKIEM ŻYCIA:

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów, nie wypowiada prostych zdań
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, p, b, t, d, ś, ź, ć, dź” i samogłosek
 • wsuwa język między zęby w trakcie oglądania bajek albo rozmowy z rodzicami
 • nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej

 

DZIECKO MIĘDZY 5. i 6. ROKIEM ŻYCIA:

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi, np. zamiast buty, mówi puty
 • nie posługuje się zdaniami
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej
 • nie wymawia głosek: „f, w, p, b, t, d, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, l, sz, ż, cz, dż” i samogłosek
 • w czasie wymowy wsuwa język między zęby
 • powtarza głoski (s-samolot), sylaby (bu-bu-buty), całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się

Banery