Banery

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna

Powiat Rawski położony jest w centralnej Polsce i zajmuje powierzchnię 646 km. Rawa Mazowiecka, stolica powiatu obejmującego 6 gmin, jest centrum administracyjno-gospodarczym, skupiającym ważniejsze urzędy i instytucje.

Przez miasto przebiega trasa szybkiego ruchu (droga krajowa nr 8) Warszawa – Wrocław. Ponadto istnieje dobre połączenie z Łodzią (dzięki drodze krajowej nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka) oraz Skierniewicami i Nowym Miastem.

Potencjał gospodarczy powiatu rawskiego stanowi prawie 3700 podmiotów gospospodarczych, w tym kilkanaście firm z udziałem kapitału zagranicznego. Znaczna część firm to małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu handlowym, transportowym, budowlanym.

Lokowaniu nowych inwestycji na terenie powiatu sprzyja istnienie terenów przemysłowych. W Rawie Mazowieckiej czekają na nie doskonale przygotowane pod względem infrastrukturalnym miejskie strefy przemysłowe. W sąsiedztwie drogi karjowej nr 8 Warszawa – Wrocław utworzona została Rawska Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Każdy, kto tu chce zainwestować spotka się z dużą życzliwością i pomocą lokalnych samorządów, które gotowe są do negocjacji warunków inwestowania z każdym inwestorem krajowym i zagranicznym.

Na terenie Rawy Mazowieckiej usytuowane są wszelkie niezbędne instytucje – banki i urzędy potrzebne do uruchomienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonawania działalności gospodarczej.

Ważnym atutem Powiatu Rawskiego jest także rolnictwo. Grunty użytkowane rolniczo stanowia 80% powierzchni. Powiat Rawski nazwać można “zagłębiem sadowniczym” bowiem odsetek gruntów pod sadami jest ponad 10 razy wyższy niż średnia karjowa. Nasadzenia sadownicze w powiecie zajmują 24,4% użtków rolnych (co stanowi czwarte miejsce w kraju).

Nieskażone środowisko sprzyja produkcji zdrowej i czystej ekologicznie żywności, stanowi też znakomite zaplecze dla rozwoju przetwórstwa mięsnego oraz owoców i warzyw.

Szanowni Państwo! Z nami można robić dobre interesy. Jeśteśmy pweni, ze każda zainwestowana u nas złotówka i euro opłacą się panstwu i mieszkańcom Powiatu Rawskiego.


Banery