Banery

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Ulotki informacyjne na temat Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zbiór ulotek na temat Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1997 r. rozporządzeniem Rady Ministrów na okres 20 lat ( do 2017 r.). Składa się z 9 podstref, usytuowanych w Łodzi, Ksawerowie, Zgierzu, Ozorkowie, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Łęczycy i Radomsku.

logo

Kompleks 4 - obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

Działka nr 308/57 o pow. 4,3978 ha stanowi własność Powiatu Rawskiego. Położona jest pomiędzy drogą krajową ekspresową S-8 a  ul. Reymonta i ul. Targową, w sąsiedztwie targowiska miejskiego.

Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, niskiego i średniego napięcia, biegnącej wzdłuż trasy S8, po jej  drugiej stronie. Gaz ziemny z linii gazowej sąsiedniej w ul. Zamkowa Wola. Sieć  wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej dostępne w działkach sąsiednich wzdłuż ul. Targowej. Kanalizacja deszczowa- odprowadzona za pośrednictwem rowu otwartego. Łączność – możliwość rozbudowy od linii kablowej w ul. Reymonta.

Przeznaczenie w planie miejskim: tereny zabudowy usługowej;
Dojazd – z ulicy Targowej.

Teren płaski, niewielkie spadki w kierunku północnym, w kierunku rzeki Rylki, niezabudowany.

  • Działka nr 308/57 o pow. 4,3978 ha, obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka
  • autor: Karolina Sokołowska, data: 2023-01-16

Kontakt

Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
tel. (0-46) 814 46 31 w. 29
e-mail: geodezja@powiatrawski.pl

  • autor: B.M., data: 2015-02-11

Banery