Banery

Pozostałe nieruchomości

Ofertą inwestycyjną objęte są grunty stanowiące własność Powiatu Rawskiego.

Powiat  Rawski położony jest w centrum Polski, między Łodzią  a Warszawą. Powiat składa się z 6 gmin, w tym Miasta Rawa Mazowiecka, będącego siedzibą władz Powiatu.  Przez miasto przebiega odcinek drogi ekspresowej S 8 ( zwanej popularnie gierkówką), łączący je ze stolicą  Polski  Warszawą.  Równie atrakcyjne połączenie drogowe istnieje z Łodzią, dzięki drodze krajowej nr 72.

Inwestorzy chcący rozpocząć działalność na terenach inwestycyjnych  mogą liczyć na możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przez lokalne władze samorządowe, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie dla pracowników oraz dofinansowanie dla absolwentów oraz ich pracowników, tzw. prace inwestycyjne.

Nieruchomości gruntowe niżej wymienione położone są pomiędzy drogą krajową,  ekspresową S-8 Warszawa-Katowice a ul. Reymonta , ul. Opoczyńską i ul. Targową.

Uzbrojenie w ul. Reymonta w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W bliskiej odległości przebiegają linie energetyczne niskiego i średniego napięcia.

 • autor: B.M., data: 2015-02-10

Działka nr 3/44 o pow. 2,7115ha obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Opoczyńskiej, posiada przeznaczenie w planie miejskim : tereny produkcyjno-usługowe

 • Działka nr 3/44 o pow. 2,7115ha obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Opoczyńskiej, posiada przeznaczenie w planie...

drukuj (Działka nr 3/44 o pow. 2,7115ha obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Opoczyńskiej, posiada przeznaczenie w planie miejskim : tereny produkcyjno-usługowe)

 • autor: B.M., data: 2016-06-17

Działka nr 3/46 o pow. 1,9589 ha, obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Opoczyńskiej, posiada przeznaczenie w planie miejskim: tereny produkcyjno-usługowe.

 • Działka nr 3/46 o pow. 1,9589 ha, obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka

drukuj (Działka nr 3/46 o pow. 1,9589 ha, obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Opoczyńskiej, posiada przeznaczenie w planie miejskim: tereny produkcyjno-usługowe.)

 • autor: B.M., data: 2019-01-24

Działka nr 6/7 o pow. 12,2224ha ,obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, posiada przeznaczenie w planie miejskim : tereny służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej; tereny użyteczności publiczne; tereny parków.

 • Działka nr 6/7 o pow. 12,2224ha ,obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka

drukuj (Działka nr 6/7 o pow. 12,2224ha ,obręb 5 Miasta Rawa Mazowiecka, posiada przeznaczenie w planie miejskim : tereny służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej; tereny użyteczności publiczne; tereny parków.)

 • autor: B.M., data: 2015-02-10

Działka nr 308/60 o pow. 3,5594 ha, obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Targowej, posiada przeznaczenie w planie miejskim: tereny wód powierzchniowych w rzekach; tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów.

 • Działka nr 308/60 o pow. 3,5594 ha, obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka

drukuj (Działka nr 308/60 o pow. 3,5594 ha, obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Targowej, posiada przeznaczenie w planie miejskim: tereny wód powierzchniowych w rzekach; tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów.)

 • autor: Bogusław Misztal, data: 2023-12-04

Działka nr 76/21 o pow. 10,3482 ha obręb nr 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Reymonta, posiada przeznaczenie w planie miejskim: tereny parków, sztucznych zbiorników wodnych; tereny turystki i sportu; tereny urządzeń elektroenergetycznych.

 • Działka nr 76/21 o pow. 10,3482 ha obręb nr 5 Miasta Rawa Mazowiecka

drukuj (Działka nr 76/21 o pow. 10,3482 ha obręb nr 5 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Reymonta, posiada przeznaczenie w planie miejskim: tereny parków, sztucznych zbiorników wodnych; tereny turystki i sportu; tereny urządzeń elektroenergetycznych.)

 • autor: Bogusław Misztal, data: 2023-12-04

Banery