Banery

Aktualności z kwietnia 2024 roku

Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu

Kwiecień Miesiącem Świadomości Autyzmu - czas, w którym skupiamy się na podnoszeniu świadomości, edukacji i wspieraniu osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Jest to okazja do promowania zrozumienia, akceptacji i empatii wobec tych, którzy codziennie pokonują wyzwania związane z autyzmem.
Podczas tego miesiąca chcemy podkreślić, jak ważne jest posiadanie otwartego umysłu i serca wobec różnorodności osób z autyzmem.
Każdy z nas ma swoje unikalne cechy, talenty i wyzwania, a autyzm jest tylko jednym z elementów, które definiują nas jako jednostki.

  • Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu
  • autor: Bogusław Misztal, data: 2024-04-02

Wróć

Banery