Banery

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2024

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2024 rok

  1. Cel konsultacji: Uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu Program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

  2. Termin konsultacji: od 16.11.2023 r. do 23.11.2023 r.

  3. Forma konsultacji: Konsultacje pisemne prowadzone są poprzez składnie uwag na piśmie do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej lub przesyłanie drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail: sekretarz@powiatrawski.pl .

  4. Zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektów Programu mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Rawskiego przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy samorządu Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Zarząd Powiatu Rawskiego

drukuj (Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2024)

Wróć

Banery