Banery

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2024

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok...

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy na rok 2023

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2023

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2022

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok...

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2020

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2019

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2018

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy na rok 2017

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy na rok 2016

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016...

Projekt uchwały do konsultacji społecznych

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi ...

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy na rok 2015

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy  powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy na rok 2014

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy  powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy na rok 2013

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie Programu współpracy samorządu powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013...

Projekty uchwał do konsultacji społecznych

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej przedstawia do konsultacji społecznych:

  1. projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej;...

Banery