Banery

Konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2024 roku

""

Zarząd Powiatu Rawskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, udzielając dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2024 roku...

Ogłoszenie o konkursie "Prowadzenie w Białej Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2024 oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej"

""

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2024 roku w Punkcie w Białej Rawskiej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2023 roku

""

Zarząd Powiatu Rawskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, udzielając dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2023 roku...

Ogłoszenie o konkursie "Prowadzenie w Białej Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023 oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej"

""

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2023 roku w Punkcie w Białej Rawskiej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację powierzenia zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2022 roku

""

Zarząd Powiatu Rawskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, udzielając dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Rawskiego w 2022 roku...

Ogłoszenie o konkursie "Prowadzenie w Białej Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2022 oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej"

""

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego "Prowadzenie w Białej Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2022 oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej", którego wymagania określa załącznik do niniejszej uchwały...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Ochrona, renowacja, rekonstrukcja i promocja obiektów zabytkowych, w tym w zakresie obsługi ruchu turystycznego”

""

Zarząd Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. na terenie Powiatu Rawskiego. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- „Ochrona, renowacja, rekonstrukcja i promocja obiektów zabytkowych, w tym w zakresie obsługi ruchu turystycznego”...

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w 2020 r.

""

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu rawskiego w 2021 r. w punkcie w Białej Rawskiej”...

następna strona »

Banery