Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 23 września 2018
Imieniny: Bogusława, Tekli

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Biuro Rady Powiatu Rawskiego 

Plac Wolności 1
pok. 113, I piętro
tel. 46 814-46-31 wew. 22

 • Tomasz GórajKierownik Biura Rady
   
 • Patrycja Wróblewska
  Stażystka
Zadania Biura Rady 

Do zadań Biura Rady w zakresie obsługi biurowej Rady należy:

 1. obsługa kancelaryjno - biurowa oraz merytoryczna Rady i jej Komisji, w tym:
  1. gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,
  2. przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  3. opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
  4. sporządzenie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,
  5. prowadzenie rejestrów:
   • uchwał rady,
   • wniosków i opinii komisji,
   • interpelacji, wniosków radnych,
  6. doręczenie dokumentów o których mowa w pkt 1 lit e organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem;
 2. organizacja kontroli Komisji Rady;
 3. podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami;
 4. upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady i jej Komisji;
 5. współpraca przy realizacji zadań z:
  1. Wydziałem Organizacyjnym w zakresie zadań związanych z wyborami do Rady Powiatu,
  2. wydziałami Starostwa lub jednostkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady;
 6. archiwizowanie oświadczeń majątkowych radnych;
 7. przygotowywanie obwieszczeń w sprawie jednolitego tekstu aktów prawa miejscowego.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.