Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 26 lutego 2020
Imieniny: Aleksandra, Mirosława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Vademacum posadacza Bankowej Karty Płatniczej 

Vademacum posadacza
Bankowej Karty Płatniczej

karta.gifKarta - cechy
dalej.gif
porady dla posiadacza karty.
PIN-kod
dalej.gif
porady dla posiadacza karty.
Zakupy towarów i usług
dalej.gif
porady dla posiadacza karty.
Zakupy przez internet, pocztę lub telefon
dalej.gif
porady dla posiadacza karty.
Wypłata gotówki
dalej.gif
porady dla posiadacza karty.
Zastrzeżenie karty
dalej.gif
porady dla posiadacza karty.

 

KARTA
Najczęściej spotykane na polskim rynku systemy międzynarodowych kart bankowych to: VISA, VISA ELECTRON, EuroCard/MasterCard, Maestro, Cirrus, oraz polskie: PolCard i PBK STYL.

Generalnie karty dzielą się na wypukłe i płaskie.

Przy pomocy karty wypukłej mogą być realizowane transakcje we wszystkich urządzeniach służących do przyjmowania płatności kartą, natomiast karta płaska służy wyłącznie do realizacji transakcji na podstawie danych zawartych na jej pasku magnetycznym.

Na polskim rynku powoli pojawiają się też powoli karty z mikroprocesorem.

Inny podział kart to karty działające w oparciu o przyznany limit (karty kredytowe, charge) lub debetowe. Można je również dzielić na karty płatnicze lub bankomatowe.

Przeważnie jednak jeden produkt kartowy zawiera w sobie kilka cech. I tak na przykład wypukłą kartą z logo EuroCard/MasterCard można zrealizować zakup towarów lub usług lub wypłacić gotówkę w banku lub w bankomacie.

Wszystkie produkty kartowe zawierają odpowiednie cechy bezpieczeństwa zależnie do systemów, jakie reprezentują.

Na awersie karty znajduje się:

 • Logo organizacji (np. VISA, Ec/Mc, etc.);

 • Nazwa banku wydawcy karty;

 • Numer karty;

 • Data ważności;

 • Imię i nazwisko posiadacza karty;

 • Hologram (opcjonalnie, zależnie od organizacji, typu karty);

 • Zdjęcie posiadacza (opcjonalnie).

 • Wzór podpisu posiadacza karty (opcjonalnie)
  Na rewersie:

 • Pasek magnetyczny;

 • Panel na wzór podpisu (opcjonalnie w zależności od typu karty);

 • Informacje zamieszczone przez bank;

 

Karta personalizowana jest w procesie produkcyjnym danymi:

 • Zawartymi we wniosku złożonym przez klienta;

 • Wyliczonymi przez procesor kryptograficzny;

 • Fotografią i podpisem (opcjonalnie).
  Należy pamiętać, że karta jest własnością banku, który ma prawo zażądać jej natychmiastowego zwrotu, a osoba, na której imię i nazwisko ją wydano jest tylko jej prawnym posiadaczem.

top.gif góra

PORADY DLA POSIADACZY KART

Banki w różny sposób dystrybuują wydawane przez siebie karty. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem dystrybucji jest osobisty odbiór karty w oddziale banku. Inną metodą jest wysyłanie karty klientom banku na adres korespondencyjny. Istnieje też możliwość dostarczenia karty do domu klient za pośrednictwem kuriera lub posłańca z banku. Jeżeli karta zostaje dostarczona osobiście przez kuriera lub posłańca z banku, należy pokwitować jej odbiór i zachować kopię, która powinna zawierać imię, nazwisko i podpis posłańca oraz datę i godzinę i minutę otrzymania karty;

 • Karty płatnicze posiadają na rewersie panel, na którym posiadacz karty jest zobowiązany do złożenia swojego wzoru podpisu. Podczas reklamacji transakcji lub w innych kwestiach spornych, istnieje możliwość analizy podpisu. Zaleca się, aby zarówno na karcie wzorów podpisów w banku jak i na karcie, klienci podpisywali się pełnym imieniem i nazwiskiem. Podpis powinien być tożsamy z wzorem podpisu złożonym na karcie wzorów podpisów;

 • Karty należy przechowywać z dala od urządzeń wytwarzających pole magnetyczne lub elektromagnetyczne, takich jak: telefon komórkowy, telewizor, komputer, głośniki lub kolumny głośnikowe. Warto też pamiętać, że meblowe szafki oraz niektóre portmonetki i portfele, mają zapięcie posiadające magnes. Karty mogą również rozmagnesować się na skutek długiego wzajemnego oddziaływania na siebie pasków magnetycznych dwóch kart, dlatego powinno się je przechowywać w portfelach ze specjalnie do tego przeznaczonymi kieszonkami;

 • W żadnym wypadku nie można używać kart do czynności nie związanych z obrotem kartowym;

 • Kartę należy bezwzględnie przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.

 • Należy możliwie często kontrolować stan salda na rachunku karty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym względzie należy informować o tym wydawcę karty. Pozwala to stosunkowo wcześnie zastrzec kartę i zapobiec dalszym stratom. Dobrym obyczajem powinno stać się gromadzenie wszystkich rachunków potwierdzających zakup lub usługę nawet, jeżeli chodzi rachunki z transakcji, które nie doszły z jakichś względów do skutku. Pozwala to na bezsporne stwierdzenie czy transakcja widniejąca na miesięcznym zestawieniu transakcji została zrealizowana przez posiadacza karty;

top.gif góra

PIN-kod
PIN jest generowany w procesie produkcyjnym przy użyciu procesora kryptograficznego o olbrzymiej mocy obliczeniowej. Jest on wyliczany z użyciem kluczy kryptograficznych danych zawartych na karcie i przedstawiany za pomocą czterech cyfr, co daje możliwość dziesięciu tysięcy kombinacji (od 0000 do 9999). Można też spotkać karty z PIN sześciocyfrowym. W procesie produkcji drukowany jest w specjalnej, fabrycznie zamkniętej kopercie, bez możliwości poznania go przez pracowników uczestniczących w tym procesie. Jest wyliczany jednokrotnie i nigdzie w banku nie jest przechowywany. W niektórych systemach kartowych na życzenie posiadacza istnieje możliwość odtworzenia PIN. Istnieją też systemy kartowe, umożliwiające zmianę PIN przez posiadacza. Na pasku magnetycznym karty bankowej zawarte są dane, które pozwalają zweryfikować poprawność użytego przez posiadacza PIN, natomiast on sam nigdzie na karcie nie jest zapisany.

top.gif góra

PORADY DLA POSIADACZY KART

 • Koperta z PIN może być dostarczona posiadaczowi karty pocztą, odebrana w banku, wysłana kurierem lub dostarczona przez posłańca z banku. W każdym wypadku należy sprawdzić czy koperta jest zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością. Jeżeli PIN zostaje dostarczony osobiście przez kuriera lub posłańca z banku, należy pokwitować jego odbiór i zachować kopię pokwitowania, która powinna zawierać imię, nazwisko i podpis posłańca. Warto też zanotować datę oraz godzinę i minutę otrzymania PIN;

 • Jeśli koperta PIN nosi ślady otwierania lub budzi podejrzenia, że ktokolwiek mógł zapoznać się z jej zawartością, należy natychmiast poinformować o tym bank, w celu wyprodukowania nowej karty z nowym PIN;

 • Po odczytaniu PIN, należy go zniszczyć. Należy pamiętać, że wyrzucenie nie zniszczonego PIN do śmieci stwarza ryzyko utraty jego poufności;

 • PIN w żadnym przypadku nie powinien być nigdzie zapisany "otwartym tekstem", najlepiej go po prostu zapamiętać, a następnie zniszczyć. Na ryzyko posiadacza karty dopuszczalne jest zapisanie go w zakodowanej w sobie znany sposób formie.
  Przykładowo, do każdej z kolejnych cyfr PIN dodanie klucza składającego się z kombinacji cyfr od 0-9.
  PIN o wartości 9234
  Do każdej z cyfr dodajemy klucz + 1111
  Zapisujemy wynik 0345
  W przykładzie podano klucz o wartości 1111. Oczywiście może to być dowolny klucz o dowolnej, łatwej dla posiadacza do zapamiętania kombinacji cyfr. Aby otrzymać z zakodowanego prawidłowy PIN, należy wykonać odwrotną operację. Warto dodać, że pomimo w ten sposób ukrytego PIN, nie powinno się go zapisywać pod nazwą kojarzącą się z kartą np.: PIN, VISA, etc. Nie należy także zapisywać nigdzie klucza ani algorytmu umożliwiającego jego otrzymanie. Jest to jeden z wielu sposobów zakodowania swojego PIN. Sposobów jest wiele i każdy może być równie dobry, byle prowadził do jego utajnienia.

 • Jeżeli PIN w procesie produkcyjnym został wydrukowany nieczytelnie, należy zwrócić się do banku w celu ponownego wyprodukowania. Po przedstawieniu przez posiadacza karty wadliwego PIN, pracownik banku powinien wnioskować do Centrum Kart Bankowych o nieodpłatne wygenerowanie tego samego PIN do istniejącej karty;

 • Jeżeli posiadacz karty zapomniał PIN, powinien wnioskować w banku o jego odtworzenie. Banki wykonują taką usługę za niewielką opłatą;

 • Jeśli posiadacz karty podejrzewa, że ktokolwiek, niezależnie od stopnia zażyłości lub pokrewieństwa wszedł w posiadanie jego PIN, powinien natychmiast telefonicznie zgłosić się do banku wydawcy karty z prośbą o zastrzeżenie jej numeru a następnie udać się do Banku osobiście i oddać kartę.
  Przechowywanie karty w niebezpiecznym miejscu może skutkować wypłatą pieniędzy z bankomatu przez osoby trzecie. Najczęściej są to zamieszkujące razem z posiadaczem karty dzieci, rodzeństwo lub koledzy z pracy. Osoby te poznały w jakichś okolicznościach PIN a następnie bez przyzwolenia posiadacza karty weszli w jej posiadanie i zrealizowali transakcję wypłaty gotówki lub zakupili towary lub zapłacili za usługi;

 • Zdarzały się sytuacje, gdy nieznana osoba w rozmowie telefonicznej podszywając się pod pracownika banku, w którym posiadacz ma konto usiłowała poznać numer karty, jej datę ważności, PIN i inne dane kartowe. Posiadacz karty musi pamiętać, aby nigdy, w żadnym wypadku nikomu nie podawać telefonicznie swoich danych związanych z kartą a w szczególności PIN. Pracownik banku nigdy nie zażąda od posiadacza karty podania PIN.

 • W przypadku kart, w których posiadacz karty ma możliwość zmiany PIN, należy pamiętać, żeby zmieniony, nowy PIN nie był związany z datą urodzenia, numerem telefonu itp. Nie powinien też składać się z postępujących po sobie takich samych cyfr np. 2222.

 • Niedopuszczalne jest zapisywanie PIN na karcie w całości lub częściowo.

top.gif góra

ZAKUPY TOWARÓW LUB USŁUG
Posiadacz karty może realizować za jej pośrednictwem transakcje zakupu towarów lub usług, sprawdzić stan konta bankowego lub wypłacić gotówkę w bankomacie lub w banku.

Ostatnio w niektórych bankomatach pojawiła się możliwość zakupu kuponów umożliwiających aktywowanie telefonów komórkowych. Urządzenia, które służą do obsługi kart to: ręczny imprinter umożliwiający odbicie na rachunku karty tłoczonej, czytniki kart - POS, EFTPOS (POS z klawiaturą umożliwiającą wprowadzenie PIN), bankomat (ang. Cash Dispenser lub ATM),.

top.gif góra

PORADY DLA POSIADACZY KART

Nigdy nie należy użyczać swojej karty osobie trzeciej.

 • Posiadacz karty musi pamiętać o przyznanym mu przez bank limicie wydatków. Jeżeli będzie się posługiwał kartą kredytową lub charge, może zaistnieć sytuacja, że przestanie kontrolować wydatki i znacznie przekroczy przyznany mu przez Bank limit. Bank w takim wypadku, ma prawo zgodnie z regulaminem karty do jej zablokowania lub zastrzeżenia i żądania natychmiastowej spłaty powstałego debetu. W przypadku odmowy spłacenia zadłużenia, Bank będzie musiał w stosunku do takiego klienta uruchomić postępowanie windykacyjne;

 • Posiadacz karty nigdy nie powinien podczas operacji płacenia tracić z nią kontaktu wzrokowego.
  Np. niedopuszczalne jest, np., aby kelner zabierał kartę płatniczą posiadacza na zaplecze lokalu. Zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom ze strony nieuczciwego usługodawcy;

 • Podczas realizacji transakcji kupna lub zapłaty za usługę, usługodawca może poprosić posługującego się kartą posiadacza o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Posiadacz karty musi wiedzieć, że nie jest to uciążliwość wynikająca ze złej woli usługodawcy. W pewnym stopniu zabezpiecza to posiadacza karty przed "niespodziankami" zrealizowanymi kartą "pożyczoną".

top.gif góra

ZAKUPY PRZEZ INTERNET, POCZTĘ LUB TELEFON
Coraz większą popularnością zarówno na świecie jak i w Polsce cieszą się sklepy internetowe, zamówienia telefoniczne, pocztowe i telefonia z wykorzystaniem karty płatniczej.

Aby zrealizować zakup wykorzystując Internet, wystarczy tylko posiadać dostęp do komputera włączonego do sieci, przeglądarkę internetową oraz dane o karcie i dane potwierdzające tożsamość osoby a także adres, na jaki ma zostać przysłany zamówiony towar.

Transakcje realizuje się wybierając w sklepie internetowym towar, który razem z jego dokładnym opisem można obejrzeć na ekranie monitora.

Następnie wypełnia się formularz zawierający wyżej wymienione dane. Po jakimś czasie powinna na wskazany w zamówieniu adres przyjść przesyłka zawierająca zamówiony towar. W tym miejscu należy zaznaczyć, że obecnie nie istnieją sklepy internetowe w pełni zabezpieczające klienta przed ewentualnymi kłopotami

top.gif góra

PORADY DLA POSIADACZY KART

 • Posiadacze kart powinni korzystać wyłącznie ze sklepów internetowych o renomowanej marce. Najlepiej, jeżeli sklep używa bezpiecznego protokołu transmisji danych - SSL, co można rozpoznać po przedrostku poprzedzającym adres internetowy. HTTP - bez SSL. HTTPS - z SSL.

 • Przed zrealizowaniem zakupów towarów lub internetowych usług, posiadacze kart powinni dokładnie przeczytać regulaminy i zasady dokonywania zwrotów towaru lub anulowania transakcji. Szczególnie jest to ważne w przypadku zamówienia prenumeraty jakiegoś serwisu. Z regulaminów powinno wprost wynikać, kiedy towar zostanie dostarczony i ile kosztuje usługa przesyłki pod wskazany adres. Może się zdarzyć, że suma atrakcyjnej ceny towaru dodana do ceny przesyłki dają cenę, która dla Posiadacza karty jest absolutnie nieatrakcyjna;

 • W przypadku zamówienia przez Posiadacza karty systematycznie powtarzającej się usługi, do jej dezaktualizacji niezbędny jest wymieniony w regulaminie usługodawcy sposób jej anulowania (najczęściej jest to pisemne poinformowanie usługodawcy o rezygnacji z jego usług). Bank nie może przyjąć reklamacji transakcji bez pewności, że Posiadacz karty dopełnił wszystkich niezbędnych czynności, aby anulować prenumeratę. 

top.gif góra

WYPŁATA GOTÓWKI
Posiadacz karty bankowej ma możliwość wypłaty gotówki za pomocą bankomatu.

Wypłata pieniędzy jest bardzo prostą operacją. Polega ona na włożeniu karty do czytnika zainstalowanego w bankomacie, wprowadzeniu poprawnego PIN oraz kwoty, jaką posiadacz karty chce wypłacić.

W przypadku kart debetowych, jeżeli na koncie klienta znajduje się odpowiednia ilość pieniędzy, a w bankomacie będzie wystarczająca ilość gotówki, zostanie ona wypłacona, natomiast bankomat wydrukuje pokwitowanie transakcji.

Karty kredytowe i charge mają przyznawany przez bank limit transakcji. Jeżeli istnieje w ramach przyznanego limitu dostateczna ilość gotówki, bankomat również ją wypłaci. 

Bankomat jest bezpośrednio podłączony do systemu autoryzującego transakcje, co daje mu możliwość skontaktowania się w czasie rzeczywistym z bankiem wydawcą karty.

Istnieje też możliwość bezpośredniej wypłaty pieniędzy w "okienku" banku, używając kartę płatniczą. Pracownik banku po otrzymaniu dyspozycji wypłaty przeciąga kartę przez czytnik POS lub EFTPOS i prosi jej posiadacza wprowadzenie PIN.

Jeśli bank udostępnia usługę wypłaty gotówki na kartę (Cash Advance), ale nie jest wyposażony w czytniki POS lub EFTPOS to na pewno jest wyposażony w imprinter. Operacja wypłaty gotówki zasadniczo nie różni się od opisanej wyżej. Różnica polega na telefonicznym kontakcie pracownika banku z wydawcą karty w celu autoryzacji transakcji oraz odbiciu obrazu karty w imprinterze.

top.gif góra

PORADY DLA POSIADACZY KART

Podczas wypłaty pieniędzy z bankomatu, posiadacz karty powinien uważać, aby postronne osoby nie poznały PIN wprowadzanego do ATM lub EFTPOS.

 • Ze względu na ograniczoną ilość pieniędzy, którą można jednorazowo podjąć z bankomatu, zaleca się pobieranie niewielkich kwot. Większe wypłaty lepiej i bezpieczniej jest zrealizować w banku, usługą - Cash Advance.

 • Zalecane jest nie korzystanie nocą z bankomatów źle oświetlonych, lub stojących w miejscach odosobnionych. Nocą, najlepiej pobierać gotówkę z bankomatów posiadających nadzór wideo, zlokalizowanych w oddziałach banku, zatrudniających całodobowo pracowników ochrony.

 • Posiadacz karty powinien wiedzieć, że osoba, która oferuje potencjalną pomoc w wypłacie gotówki z bankomatu może być oszustem lub złodziejem usiłującym poznać PIN, lub po prostu ukraść kartę lub pieniądze. Takie sytuacje mogą mieć miejsce szczególnie w stosunku do osób starszych, niedołężnych lub dzieci. Osoby dokonujące kradzieży lub oszustw według tego schematu to najczęściej młode kobiety lub mężczyźni, którzy mają miłą powierzchowność, są dobrze ubrani, uprzejmi, elokwentni i stwarzają pozory "światowych ludzi".

top.gif góra

ZASTRZEŻENIE KARTY
Bankowe karty płatnicze ułatwiają życie, są przyjemne w stosowaniu, pozwalają uniezależnić się od posiadania gotówki, odliczania konkretnych kwot w celu minimalizowania wydawanej przez sprzedawcę reszty oraz podnoszą prestiż ich posiadacza. Ale posiadanie kart to również obowiązki. Może się zdarzyć, że karta zostanie zgubiona, skradziona lub po prostu się gdzieś zawieruszy. W takiej sytuacji zależnie od regulaminu karty należy ją jak najszybciej zablokować lub zastrzec w celu uniemożliwienia uzyskania autoryzacji transakcji. Zastrzeżenie karty powoduje unieważnienie jej w sposób nieodwracalny. Dlatego w przypadku odzyskania jej przez jej posiadacza niedozwolone jest jej dalsze używanie.

top.gif góra

PORADY DLA POSIADACZY KART

 • Przed przystąpieniem do korzystania z karty, każdy z jej potencjalnych posiadaczy powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem jej funkcjonowania, a szczególnie uważnie przeczytać rozdział dotyczący zastrzeżenie karty;

 • Jeśli posiadaczowi kartę ukradziono, powinien bezwzględnie złożyć o tym zameldowanie na policji.

 • Posiadacz karty musi mieć świadomość, że zastrzeżenie karty powoduje niemożliwość zrealizowania autoryzowanych przez bank transakcji, co nie zawsze jest równoznaczne z wzięciem na siebie przez bank odpowiedzialności finansowej za transakcje nieautoryzowane. Różne banki w różnym czasie przejmują na siebie odpowiedzialność finansową z tytułu realizacji transakcji na kartę zastrzeżoną. Dokładnie jest to opisane w regulaminie każdej karty.

 • Posiadacz karty powinien zanotować numer telefonu, pod którym może zastrzec skradzioną kartę, jej nazwę, oddział i numer rachunku oraz numer i jej datę ważności. Informacje te powinny znajdować się w domu posiadacza, lub w bezpiecznym miejscu, do którego ma dostęp posiadacz karty lub zaufana osoba. Jeżeli posiadacz kartę utracił, powinien natychmiast skontaktować się z domem lub zaufaną osobą, która ma dostęp do wyżej wymienionych danych, zanotować je a następnie zadzwonić pod wskazany numer telefonu i kartę zastrzec. Należy pamiętać, że poza zgłoszeniem telefonicznym trzeba jak najszybciej skontaktować się z bankiem wystawcą karty w celu pisemnego potwierdzenia telefonicznego zastrzeżenia oraz wypełnienia odpowiednich formularzy dopełniających obowiązek jej zastrzeżenia.

 • Jeżeli posiadacz utraconej karty aktualnie nie ma dostępu do telefonu, lub do danych o niej, powinien jak najszybciej udać się do dowolnego banku obsługującego typ karty utraconej np. VISA, Ec/Mc. Pracownicy banku skontaktują się z bankiem wystawcą karty oraz udzielą pomocy przy wypełnieniu odpowiednich formularzy powodujących jej zastrzeżenie.

 • Zastrzegając kartę w banku jej posiadacz powinien otrzymać kopię zastrzeżenia, na którym będzie się znajdowało imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie, data, godzina i minuta zgłoszenia oraz okoliczności utraty karty.

 • Posiadacz karty musi mieć pełną świadomość, że utrata karty kredytowej lub charge to potencjalna możliwość utraty pieniędzy, których nie ma na koncie. Jeżeli zginie karta działająca w oparciu o przyznany w banku limit wydatków, to, rozpatrując autoryzowane transakcje, wysokość strat może sięgać jego wysokości.

 

autor: Jacek Pakuła
Bank Gaspodarki Żywnościowej - Warszawa

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.