Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 25 września 2022
Imieniny: Władysława, Aurelii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, ul. Kościuszki 5, pok. 20 (parter)

mgr Marzena Pakuła


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Kościuszki 5, pok. 20 (parter)
tel. 600 919 832,
e-mail:prk.rawa@powiatrawski.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 1200- 1500
czwartek 1300- 1600

 

 • autor: B.M., data: 2022-05-17
Kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

Do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 • udzielanie bezpłatnej pomocy w zakresie porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie praw konsumenckich,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • przedkładanie Staroście Rawskiemu, do 31 marca każdego roku, do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim,
 • przekazanie właściwej miejscowo delegaturze UOKiK zatwierdzonego przez Starostę Rawskiego sprawozdania z rocznej działalności rzecznika,
 • składanie wniosków i sygnalizowanie problemów delegaturom UOKiK dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów może, w szczególności:

 • wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, a w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • autor: B.M., data: 2015-01-08
Przepisy prawne dotyczące praw konsumenckich 
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 • autor: B.M., data: 2017-08-23

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.