Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 22 maja 2018
Imieniny: Rity, Heleny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Etapy kampanii edukacyjno-informacyjnej "Ale Czad" 

W III i IV kwartale Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi będzie organizowała lub współorganizowała Festyny "Ale Czad" oraz imprezy "Ale Czad" towarzyszące innym imprezom lokalnym, a także działania patroli "Ale Czad" mające na celu dotarcie i edukację jak największej liczby osób .

W miesiącach: wrzesień - grudzień 2017 wytypowane Komendy Powiatowe PSP w: Łasku, Poddębicach, Rawie Mazowieckiej, Wieluniu, Wieruszowie i Koluszkach zorganizują lub współorganizują podobne festyny z uwzględnieniem pokazów i ćwiczeń z użyciem sprzętu pożarniczego oraz akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Nawiążą współpracę z lokalnymi mediami w celu rozpropagowania kampanii "Czad i ogień Obudź czujność". Planowane są konkursy w prasie, radiu i lokalnych portalach internetowych w, których nagrodami będą dualne czujki tlenku węgla i dymu zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Komenda Powiatowa Państwowej PSP w Rawie Mazowieckiej w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej "Czad i ogień Obudź czujność" uczestniczyła 17 września 2017 roku na boisku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej w festynie organizowanym przez Starostwo Powiatowe "Wszystkie dzieci nasze są". Informowano dzieci, młodzież i dorosłych o akcji oraz podczas finału rozlosowano wśród uczestników dualne czujki tlenku węgla i dymu.

W dniu 24 września 2017 roku od godz. 14.00 podczas X Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP powiatu rawskiego, które odbyły się w na boisku sportowym w Białej Rawskiej akcja była kontynuowana. Festyn połączony był z pokazem sprzętu oraz propagowaniem bezpiecznych zachowań, informowaniem o zagrożeniach ze strony tlenku węgla oraz losowaniem dualnych czujek tlenku węgla i dymu wśród publiczność.

Wojewódzki finał kampanii edukacyjno-informacyjnej "Ale Czad" realizowanej w ramach kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność" odbył się 14 października 2017 roku na terenie Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi - "Ale czad".

           Konkursy organizowane przez KP PSP w Rawie Mazowieckiej w ramach akcji "Czad i ogień. Obudź czujność"

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej wspólnie z lokalnymi mediami zorganizowała konkursy, w których do wygrania były dualne czujki tlenku węgla i dymu zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- na antenie Radia "Victoria" w dniach 9 - 13 października 2017 roku - codzienne spoty z pytaniami konkursowymi,

- na portalu internetowym erawa.pl w dniu 10 października 2017 roku - konkurs,

                                                                              16 listopada 2017 - konkurs II

- w gazecie "Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy" - w dniu 11 października 2017 roku - konkurs na facebooku,

                                                                                            - w dniu 12 października 2017 roku - konkurs w gazecie

                                                                                            - w dniu 20 października 2017 roku - konkurs na facebooku.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Rawie Mazowieckiej wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rawskiego - termin złożenia prac wyznaczony był na 10 listopada - rozstrzygnięcie konkursu  zamieszczono na stronie 17 listopada 2017 roku, natomiast wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów nastąpi w dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej. Serdecznie gratulujemy!

 

Laureaci konkursów 
 • Pan Dariusz (odebrał czujkę za żonę Marzenę) konkurs w...
 • Pani Karolina - konkurs w radio "Victoria"
 • Pan Arkadiusz (odebrał czuję za żonę Małgorzatę) konkurs w...
 • Pan Marek (odebrał czujkę za żonę Edytę) konkurs w Radio...
 • Pani Ewelina konkurs w erawa.pl
 • Pani Katarzyna konkurs w erawa.pl
 • Pan Krzysztof konkurs w erawa.pl
 • Pan Damian konkurs w erawa.pl
 • Pan Michał konkurs w erawa.pl
CZAD I OGIEŃ, OBUDŹ CZUJNOŚĆ - kampania społeczna 
Tlenek węgla - "czad"  

RADZIMY!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

 


Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem.
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz.
Ma silne własności toksyczne.
Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi.

Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.