Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Izabeli, Damiana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Służba kandydacka 

Służba Kandydacka       

sluzbak.jpg

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi ogłasza nabór do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi w ramach odbycia zasadniczej służby wojskowej spośród poborowych z terenu województwa łódzkiego.

Główne obowiązki:

Jeżeli w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego stwierdzi się, że poborowy wykazuje szczególne predyspozycje do służby w pododdziałach zwartych policji:

 • poborowego kieruje się do służby w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi i mianuje się policjantem w służbie kandydackiej, na okres równy okresowi zasadniczej służby wojskowej,

 • policjanci służby kandydackiej wykonują jedynie czynności administracyjno-porządkowe podlegające szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • policjanci służby kandydackiej pełnią służbę w systemie skoszarowanym.

Wymagania konieczne:

Stosunek służbowy powstaje w drodze mianowania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby spośród kandydatów legitymujących się obywatelstwem polskim, o nieposzlakowanej opinii, nie karanych, korzystających z pełni praw publicznych, posiadających co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, ustaloną przez komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę, jako cechy preferowane w szczególności:

 • ukończenie specjalistycznych szkoleń przydatnych w służbie prewencyjnej np. kursów strzeleckich, kursów samoobrony, organizowanych przez kluby lub stowarzyszenia cywilne,

 • uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie prewencyjnej zwłaszcza judo, sportów motorowych, samochodowych,

 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii "B" lub "C",

 • wzrost co najmniej 175 cm.,

 • nieukończony 22 rok życia,

 • legitymowanie się kat. "A-bez przeciwwskazań zdrowotnych" stwierdzoną przez właściwą miejscowo i rzeczowo Poborową Komisję Lekarską WKU.

Wymagania pożądane:

 • dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna,

 • stan cywilny - kawaler, bez zobowiązań,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie, życiorys,

 • książeczka wojskowa,

 • kopia dowodu osobistego lub kopie pierwszych trzech stron starego dowodu osobistego,

 • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia,

 • oryginał lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i nie karalności,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na przystąpienie do testów sprawności fizycznej typu wysiłkowego.

Inne dokumenty:

 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów uzupełniających w ramach kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

 • opinie polecające wystawiane przez zakłady pracy, a w stosunku do absolwentów szkół średnich opinie wystawione przez pedagogów szkolnych, za okres nauki z uwzględnieniem uzyskanych osiągnięć.

Dokumenty należy składać:

W Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112, tel. (042) 665-13-50

drukuj (Służba kandydacka)

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.