Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 25 września 2022
Imieniny: Władysława, Aurelii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

  • Wspieraj lokalnie
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Geoportal
  • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
  • Szczepienie przeciwko COVID-19
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

  • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Ścieżki rowerowe w powiecie rawskim 

1093.jpgŚcieżka rowerowa o długości 838 m łączy park miejski usytuowany w centrum Miasta, przy ulicy Fawornej z tamą na zalewie „Tatar”.
Konstrukcja ścieżki rowerowej:
Szerokość ścieżki rowerowej - 3 m.
- 6 cm - kostka brukowa czerwona/szara 6 cm.
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
-10cm - grunt stabilizowany cementem o RM2,5 Łączna rzeczywista grubość nawierzchni wynosi 19 cm.
W wyniku realizacji projektu powstał 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej w mieście w postaci szlaku turystycznego (ścieżki rowerowej), służacego uprawianiu turystyki rowerowej. Długość wytyczonego szlaku turystycznego, realizowanego w ramach projektu wyniesie 0,83 km. Przedmiotowa inwestycja stanowi I etap przedsięwzięcia związanego z budową szlaku rowerowego łączącego osiedle „Zamkowa Wola” położone w północnej części miasta poprzez jego zabytkowe obszary centralne z Zalewem „Tatar”.
W II etapie nastąpi ulepszenie istniejącej nawierzchni trasy rowerowej ciągnącej się wokół zalewu „Tatar”.
III etap – to budowa ścieżki na odcinku łączącym park miejski z osiedlem „Zamkowa Wola”, usytuowanym na przeciwnym do zalewu krańcu miasta. Wybrana lokalizacja projektu stanowi optymalne rozwiązanie ze względu na atrakcyjność turystyczną obszaru objętego projektem i umożliwi maksymalne wykorzystanie efektów wynikających z udostępnienia tych terenów. Technologie wykonania robót, zastosowane materiały są ogólnie dostępne i znane. Planowane do realizacji rozwiązania techniczne są prawidłowe pod względem funkcjonalnym oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi odnośnie tego typu inwestycji. Rozwiązania techniczne gwarantują optymalne wykorzystanie terenu oraz trwałość i niezawodność. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: - Liczba osób korzystająca z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej wyniesie 16 000 - Powstanie 1 nowa oferta programowa w zakresie kultury i turystyki w postaci turystycznego szlaku rowerowego. Bezpośrednim celem projektu jest: - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Rawa Mazowiecka, - Poprawa lokalnej oferty turystycznej poprzez budowę infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego. Realizacja projektu poprawi poziom wyposażenia infrastrukturalnego gminy poprzez powstanie infrastruktury turystycznej o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i oddziaływaniu lokalnym. Inwestycja poprawi stan zagospodarowania turystycznego w mieście, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność turystyczna Miasta Rawa Mazowiecka. W gminie pojawi się nowa oferta programowa w zakresie turystyki, która w powiązaniu z walorami naturalnymi i dziedzictwem kulturowym wzmocni potencjał turystyczny gminy. W ten sposób nastąpi korzystne ekonomicznie i atrakcyjne marketingowo urozmaicenie strukturalne funkcji miejskich. Projekt wzmocni znaczenie i oddziaływanie systemu rekreacji funkcjonującej w oparciu o istniejący zalew w Rawie Mazowieckiej. Projekt przyczyni się do ożywienia działalności gospodarczej w gminie i wzrostu jej aktywności w sferach związanych z obsługą ruchu turystycznego, rekreacją i wypoczynkiem. W konsekwencji nastąpi poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszaru miasta, co przeciwdziałać będzie marginalizacji społecznej i gospodarczej gminy. Realizacja celów szczegółowych projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej miasta, a poprzez to do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych (małych miast i obszarów wiejskich) i tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej, co jest zgodne z celami działania 3.1 „Rozwój lokalny”, w ramach którego projekt będzie realizowany.

 


Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.