Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 25 maja 2020
Imieniny: Grzegorza, Magdy

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony


Przejrzysta Polska
Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną

Celem zadania jest spowodowanie, by kodeks etyczny pracownika urzędu był dokumentem żywym, znanym i pomagającym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych urzędników. Opracowanie i wdrożenie procedury przeglądu i monitoringu kodeksu przez społeczność lokalną ma z jednej strony spowodować większą skuteczność dokumentu, z drugiej podnieść prestiż urzędników jako zespołu osób chcących realnie pracować w oparciu o wewnętrznie uzgodniony i podany do publicznej wiadomości skład zasad. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu dwóch równolegle i spójnie stosowanych procedur przeglądu i monitoringu – jednej realizowanej wewnętrznie, przez pracowników urzędu i drugiej dokonywanej przez społeczność lokalną – oraz jednorazowym, pilotażowym ich zastosowaniu.

Zadanie jest wykonane, gdy:
 

 •  Jest opracowana i wprowadzona zarządzeniem starosty procedura corocznego przeglądu i stałego monitoringu kodeksu etycznego przez pracowników urzędu.
 •  Procedura zakłada, że przegląd dokonywany jest każdego roku i wskazuje orientacyjny termin (miesiąc) tego przeglądu, zawiera zapis celów przeglądu i monitoringu, określa formy pracy nad kodeksem, zapewnia udział w przeglądzie wszystkich pracowników urzędu oraz ustala formę raportu z przeglądu.
 •  Dokonany jest przegląd za dotychczasowy okres funkcjonowania kodeksu, z którego sporządzony jest raport zgodny z ustaloną procedurą.
 •  Zarządzeniem starosty wprowadzona jest zasada corocznego społecznego przeglądu kodeksu i jego stosowania w urzędzie. Zarządzenie określa kto (mieszkańcy lub ich reprezentanci), w jakim celu i w jaki sposób dokonuje przeglądu kodeksu, a także sposób, w jaki do publicznej wiadomości przekazane zostaną wyniki przeglądu.
 •  Dokonany jest doroczny przegląd za dotychczasowy okres funkcjonowania kodeksu, a wyniki przeglądu są przekazane do publicznej wiadomości.


Sposób raportowania realizacji:
 

 •  Dokument (zarządzenie i procedura w postaci załącznika do zarządzenia) formalnie wprowadzający obowiązywanie procedury (link do tekstu na stronie www jst)
 •  Wyniki przeglądu przeprowadzonego w roku 2006 (link) • Zarządzenie w sprawie corocznego przeglądu społecznego kodeksu (link)
 •   Umieszczone na stronie www jst wyniki przeglądu społecznego kodeksu etycznego (link do strony)

Stopka

baner toplayer
Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w związku z koronawirusem

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.