Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: czwartek, 1 grudnia 2022
Imieniny: Edmunda, Blanki

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Treść strony

Rejestracja dzikich zwierząt 

Przed kupnem dzikiego zwierzęcia istnieje obowiązek sprawdzenia czy znajduje się ono na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Lista tych zwierząt znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przewożenia przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U. z 2002 r. Nr 39, poz. 357).

Jeżeli zwierzę jest wyszczególnione na w/w liście, należy zwrócić uwagę czy sklep zoologiczny, w którym dokonuje się zakupu zwierzęcia dołączył do rachunku oryginał lub kopię dokumentu będącego dowodem legalności zakupu zwierzęcia, tj. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju; dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.

Po dokonaniu zakupu istnieje obowiązek pisemnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru, w terminie 14 dni. Powyższy rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Wniosek o dokonaniu wpisu do rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 • adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 • liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
 • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 • datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 • datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 • płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 • cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierząt,
 • kopia dokumentu z numerem i datą wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.

W przypadku pozbycia się zwierzęcia lub jego śmierci należy wykreślić zwierze z rejestru, również w terminie 14 dni.

Opłaty skarbowe związane z wpisaniem zwierzęcia do rejestru:

 • 26,00 zł za dokonanie wpisu do rejestru,
 • 17,00 zł za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpisanie zwierzęcia do rejestru.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.