Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Izabeli, Damiana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Realizacja Projektu na dzień 25-06-2007 

Ostateczna wartość całego Projektu ( po realizacji III etapu zakupów) wyniosła 1.877.493,44 zł z czego wkład własny Powiatu Rawskiego wynosi 469.373,36 zł (25% wartości).
W dniu 22-09-2006 roku przesłano do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW wniosek o płatność końcową oraz w dniu 24-11-2006 sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu.
W dniach 18 -22 stycznia 2007 roku została przeprowadzona kontrola w siedzibie Beneficjenta ( w Starostwie Powiatowym ) i na miejscu realizacji Projektu ( w SPZOZ oraz w domach pacjentów korzystających z koncentratorów tlenu ). Zakres kontroli obejmował :

 1. potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową jego dofinansowania,
 2. sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
 3. sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów jako załączników do wniosku o płatność (zgodność kopii z oryginałem),
 4. potwierdzenie kwalifikowalnościwydatków ujętych we wniosku o płatność, w szczególności faktyczności ich poniesienia i dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
 5. sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowymi prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach ZPORR,
 6. sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu.

W dniu 6 kwietnia 2007 roku do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wpłynęła „Informacja pokontrolna (w wersji roboczej) z przeprowadzonej kontroli końcowej projektu 214/2004 o dofinansowanie Projektu Wymiana i Uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiejw ramach Priorytetu 3-Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 –Mikroprzedsiębiorstwa).”
Obecnie oczekujemy na ostateczną decyzję Instytucji Pośredniczącej (Wojewody Łódzkiego) o zakończeniu Projektu .

 • autor: M.Sz., data: 25-06-2007

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.