Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 26 maja 2020
Imieniny: Filipa, Eweliny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony


Przejrzysta Polska
Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie powiatu - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

Celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania powiatowe realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp. Efektem posiadania takiej kompletnej i uaktualnianej listy powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu lokalnego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie przez powiat zasobów organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.

Zadanie jest zaliczone, gdy:

 • istnieje wykaz wszystkich organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie jednostki
 • wykaz zawiera następujące elementy:

- pełna nazwa organizacji
- adres siedziby
- kontakt telefoniczny
- imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji
- zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia
- data aktualizacji danych nt. organizacji

 • wykaz jest opublikowany na stronie urzędu
 • istnieje procedura aktualizacji wykazu organizacji przyjęta zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej
 • „mapa aktywności" jest podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji oraz do informowania ich o działaniach urzędu i rady

Sposób raportowania realizacji:

 • „Mapa aktywności" umieszczona na stronie urzędu - link do strony
 • Zarządzenie wprowadzające procedurę aktualizacji "mapy aktywności" - nr i data zarządzenia, link do procedury
 • Zarządzenie wprowadzające procedurę informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "mapie aktywności" - nr i data zarządzenia, link do procedury

Stopka

baner toplayer
Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w związku z koronawirusem

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.