Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: sobota, 20 kwietnia 2019
Imieniny: Agnieszki, Czesława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Białą w Rawie Mazowieckiej” 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie "Szkolenie z obsługi GIS"  

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie "Szkolenie z obsługi GIS" )

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek 
  • autor: KK, data: 2010.12.23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzetu komputerowego 
  • autor: KK, data: 2010.12.21
Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " Poprawa dostepności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk realizowana w ramach RPOWŁ na lata 2007-2013" 
Zapytanie ofertowe II dotyczące Pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn." Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk 
Zapytanie ofertowe nr II dotyczące promocji projektu pn." Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łodzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk" 
Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu pn." Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łodzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk" 
Zapytanie ofertowe dotyczące Pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn." Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk 
Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009 ÷ 2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013 - 2016 
Informacja Starosty Rawskiego o utworzeniu punktu informacyjno - konsultacyjnego dla miewszkańców z terenu powiatu rawskiego w zakresie bezpłatnej informacji prawnej i geodezyjnej 
Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego,wyposażonego w instalację elektryczną,wodno- kanalizacyjną,centralnego ogrzewania,będącego własnością Powiatu Rawskiego,usytuowanego w bydynku przy ul. Kościuszki 5  
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów - osobowego i dostawczego użytkowego" 
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiału technologicznego ( soli drogowej DR) do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na dostawy materiału technologicznego ( soli drogowej DR) do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zakup i dostawę ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zakup i dostawę ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego)

Zadanie pn.: Nasadzenia uzupełniające zadrzewienia przydrożnego w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi’’ 

drukuj (Zadanie pn.: Nasadzenia uzupełniające zadrzewienia przydrożnego w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi’’)

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację operatu ewidencji gruntów części gminy Rawa Mazowiecka 

drukuj (Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację operatu ewidencji gruntów części gminy Rawa Mazowiecka)

Zawiadomienie o wyborze na Dostawy materiału technologicznego ( soli drogowej DR) do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze na Dostawy materiału technologicznego ( soli drogowej DR) do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Zakup i dostawę ciągnika roliniczego, fabrycznie nowego 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Zakup i dostawę ciągnika roliniczego, fabrycznie nowego)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług sprzętowo-transportowych i dostaw materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2008/2009 

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług sprzętowo-transportowych i dostaw materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2008/2009)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zestawu komputerowego 

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę zestawu komputerowego)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na Opracownie Programu restrukturyzacji SPZOZ w Rawie Maz. w kontekście przygotowania go do przekształcenia w spółkę prawa handlowego wraz z operatem szacunkowym majątku SPZOZ w Rawie Maz. 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy na Opracownie Programu restrukturyzacji SPZOZ w Rawie Maz. w kontekście przygotowania go do przekształcenia w spółkę prawa handlowego wraz z operatem szacunkowym majątku SPZOZ w Rawie Maz.)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Usługi sprzętowo-transportowe i dostawy materiałów do zimowego utrzymaia dróg w sezonie 2008/2009 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Usługi sprzętowo-transportowe i dostawy materiałów do zimowego utrzymaia dróg w sezonie 2008/2009)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na remont drogi powiatowej nr 4105E w m. Rossocha 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy na remont drogi powiatowej nr 4105E w m. Rossocha)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Pągów - Regnów w m. Nowy Regnów 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Pągów - Regnów w m. Nowy Regnów)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska - Chodnów-gr. woj. 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska - Chodnów-gr. woj.)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-Komorów w m. Ossowice 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-Komorów w m. Ossowice)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4118E Wałowice - Wilkowice 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy Remont drogi powiatowej nr 4118E Wałowice - Wilkowice)

Ogłoszenie o podpisaniu umowy Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6/19, 6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Ogłoszenie o podpisaniu umowy Budowa drogi dojazdowej na działce nr 6/19, 6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej)

Ogłoszenie o podpisaniu umowy na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4123E Sadkowice-Celinów m. Sadkowice , nr 4122E Biała Rawska-Sadkowice-Olszowa Wola m. Sadkowice 

drukuj (Ogłoszenie o podpisaniu umowy na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4123E Sadkowice-Celinów m. Sadkowice , nr 4122E Biała Rawska-Sadkowice-Olszowa Wola m. Sadkowice)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej Ossowice - Komorów w m. Ossowice 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej Ossowice - Komorów w m. Ossowice)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej Wałowice - Wilkowice 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej Wałowice - Wilkowice)

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi powiatowej w m. Rossocha 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi powiatowej w m. Rossocha)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Sadkowice - Celinów w m. Sadkowice 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Sadkowice - Celinów w m. Sadkowice)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej Biała Rawska-Chodnów gr.woj. 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej Biała Rawska-Chodnów gr.woj.)

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi powiatowej Biała Rawska - Pągów - Regnów w m. Nowy Regnów 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi powiatowej Biała Rawska - Pągów - Regnów w m. Nowy Regnów)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę chodnika wraz z kladką dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Wiechnowice - Lesiew w m. Regnów 

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę chodnika wraz z kladką dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Wiechnowice - Lesiew w m. Regnów)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę drogi dojazdowej na działce nr 6/19, 6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę drogi dojazdowej na działce nr 6/19, 6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont nawierzchni drogi powiatowej Olszowa Wola-Broniew w m. Lubania 

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont nawierzchni drogi powiatowej Olszowa Wola-Broniew w m. Lubania)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawu komputerowego 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawu komputerowego)

Ogłoszenie o wyborze oferty na Modernizacje centralnego ogrzewania w budynkach ZSP w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferty na Modernizacje centralnego ogrzewania w budynkach ZSP w Rawie Mazowieckiej)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Wiechnowice- Lesiew w m. Regnów 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Wiechnowice- Lesiew w m. Regnów)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowe chodnika w ciągu drogi powiatowej Sadkowice - Celinów w m. Sadkowice 

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowe chodnika w ciągu drogi powiatowej Sadkowice - Celinów w m. Sadkowice)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont nawierzchni drogi powiatowej Olszowa Wola - Broniew w m. Lubania 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont nawierzchni drogi powiatowej Olszowa Wola - Broniew w m. Lubania)

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Rawa Mazowiecka-Dziurdzioły w m. Boguszyce 

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Rawa Mazowiecka-Dziurdzioły w m. Boguszyce)

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 171553/2008 na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do SIWZ

drukuj ()

Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły m. Boguszyce "
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Sadkowice-Celinów w m. Sadkowice 

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Sadkowice-Celinów w m. Sadkowice)

Ogłoszenie o wyborze oferty na Termomodernizację ZSP w Białej Rawskiej - etap I - wymiana centralnego ogrzewania 

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferty na Termomodernizację ZSP w Białej Rawskiej - etap I - wymiana centralnego ogrzewania)

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiat Rawski 

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalania na odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Powiat Rawski)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: "Wykonanie usługi polegającej na mechanicznym ściananiu poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego "

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont nawierzchni metodą powiarzchniowego utrwalania na odcinkach dróg powiatowych nr 4118E, nr 4102E, nr 4108E, nr 4306E administrowanych przez Powiat Rawski "

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówiena "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4118 E Pukinin - Mogielnica, Nr 4123 Sadkowice - Celinów - Józefów" 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia :Przebudowa drogi powiatowej: Nr 4115E Stolniki - Strzałki, Nr 4105 E Rossocha - Wołucza, Nr 4101 E Biała Wieś - Grzymkowice 
Zawiadomienie o wyborze ofert na "Wykonanie usługi polegającej na mechanicznym ścinaniu poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego" 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze ofert na "Wykonanie usługi polegającej na mechanicznym ścinaniu poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego")

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na Przebudowę drogi powiatowej Cielądz - Regnów -Lesiew 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy na Przebudowę drogi powiatowej Cielądz - Regnów -Lesiew)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej Stolniki-Strzałki,Rossocha-Wołucza, Biała Wieś-Grzymkowice 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej Stolniki-Strzałki,Rossocha-Wołucza, Biała Wieś-Grzymkowice)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej Pukinin-Mogielnica,Sadkowice-Celinów -Józefów 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej Pukinin-Mogielnica,Sadkowice-Celinów -Józefów)

Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie i obsługe kredytu krótkoterminowego wysokosci 2.000.000 zł. 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie i obsługe kredytu krótkoterminowego wysokosci 2.000.000 zł.)

Zawiadomienie o wyborze oferty na ,,Przebudowę drogi powiatowej Nr 4306E Cielądz – Regnów –Lesiew” 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na ,,Przebudowę drogi powiatowej Nr 4306E Cielądz – Regnów –Lesiew”)

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na dostawe emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej do wykonania remontu czastkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego 

drukuj (Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na dostawe emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej do wykonania remontu czastkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-65 do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego” 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1-65 do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego”)

Zawiadomienie o wynku rozstrzygnięcia przetargu na wynajem lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.Krakowskiej 22A w Rawie Maz. 

drukuj (Zawiadomienie o wynku rozstrzygnięcia przetargu na wynajem lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul.Krakowskiej 22A w Rawie Maz.)

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na transport grysu bazaltowego 
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę remontera holowanego do remontu nawierzchni drogowych 

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę remontera holowanego do remontu nawierzchni drogowych)

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej)

Zawiadomienie o wykazie części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy , w celu rolniczego wykorzystania. 

drukuj (Zawiadomienie o wykazie części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy , w celu rolniczego wykorzystania.)

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę remontera holowanego do remontów nawierzchni drogowych 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę remontera holowanego do remontów nawierzchni drogowych)

Zawaidomienie o wyborze oferty na Modernizację infrastruktury informatyczno - sieciowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Zawaidomienie o wyborze oferty na Modernizację infrastruktury informatyczno - sieciowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej)

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. 
Zawiadomienie o zawarciu umowy na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek 

drukuj (Zawiadomienie o zawarciu umowy na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek)

Zawiadomienie o wyniku postępowania na świadczenie usług holowanie i parkowanie popjazdów na terenie Powiatu rawskiego 

drukuj (Zawiadomienie o wyniku postępowania na świadczenie usług holowanie i parkowanie popjazdów na terenie Powiatu rawskiego)

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup paliw płynnych i dostawę oleju opałowego 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2007/2008 

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2007/2008)

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na usługi sprzętowo-transportowe i dostawy materiałów technologicznych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 

drukuj (Zawiadomienie o podpisaniu umowy na usługi sprzętowo-transportowe i dostawy materiałów technologicznych do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery na udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 318. 730 zł 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery na udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 318. 730 zł)

Zawiadomienieo wyborze oferty na Usługi sprzętowo-transportowe i dostawy materiałów do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 
Zawiadomienie o udzielenie zamówienia Pielęgnacja drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń w alejach zabytkowych na terenie powiatu rawskiego 

drukuj (Zawiadomienie o udzielenie zamówienia Pielęgnacja drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń w alejach zabytkowych na terenie powiatu rawskiego)

Zawiadomienie o wyborze oferty na ,,Pielęgnację drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń w alejach zabytkowych" 
Zawiadomienie o wyborze oferty na ,, Przebudowę drogi powiatowej nr 4105E Rosocha - Zuski odcinek Rosławowice - Pągów” 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na ,, Przebudowę drogi powiatowej nr 4105E Rosocha - Zuski odcinek Rosławowice - Pągów”)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.619.597 zł. 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4.619.597 zł.)

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w ŁSSE"(II) 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na "Budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w ŁSSE"(II))

Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowejw ŁSSE w Rawie Maz. 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowejw ŁSSE w Rawie Maz.)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę nowych znaków drogowych 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego)

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług sprzętem przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego 
Zawiadomienie o wyborze oferty na Termomodernizację przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Termomodernizację przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8)

Zawiadomienie o wyborze oferty na ,, Świadczenie usług sprzętem przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego” 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na ,, Świadczenie usług sprzętem przy robotach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego”)

Zawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie remontów cząstkowych na drogach Powiatu rawskiego 

drukuj (Zawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie remontów cząstkowych na drogach Powiatu rawskiego)

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Rawskiego" 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Rawskiego")

Zawiadomienie o rostrzygnięciu przetargu na dostawę bonów towarowych 

drukuj (Zawiadomienie o rostrzygnięciu przetargu na dostawę bonów towarowych)

Zawiadomienie o wyborze oferty na Zarządzanie nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty na Zarządzanie nieruchomościami Starostwa Powiatowego)

Stopka

baner toplayer
Życzenia Wielkanocne, kwiecień 2019 r.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.