Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: sobota, 20 kwietnia 2019
Imieniny: Agnieszki, Czesława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Oferta sprzedaży działek  

POWIAT  RAWSKI OFERUJE  DO SPRZEDAŻY

 działki przeznaczone pod usługi w zabudowie szeregowej .

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu   46/814- 27-45   wewn.18 lub 19.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia inwestycji 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 późn. zm.), Zarząd Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  jako zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu  rawskiego,  zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia  realizacji inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E na odc. Wilkowice- gr. powiatu”, na terenie gminy Rawa Mazowiecka,  powiat rawski, województwo łódzkie.

Informacja 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Stowarzyszenie HOSPICJUM w Rawie Mazowieckiej wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wniosek jestodpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy priorytetowe zadania publiczne.


Komunikat dotyczący obowiązku złożenia sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych w 2010r. odpadów 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej informuje, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów (w tym również wytwórcy odpadów medycznych i komunalnych osadów ściekowych) jest obowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


Komunikat ARR w sprawie dopłat do materiału siewnego w roku 2011 

Od 2007 roku Agencja Rynku Rolnego rekompensuje rolnikom część kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości stosowanego kwalifikowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach, a co za tym idzie zwiększenie plonów oraz ich jakości.


Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010 – 2014 

Informujemy  właścicieli lasów, z terenu powiatu rawskiego o rozpoczęciu prac związanych z wykonywaniem opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010 – 2014”

OS, 24.05.2010

„Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci” 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej realizuje program profilaktyczny pt. „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia-wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”.

ZPS, 24.05.2010

OGŁOSZENIE O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU PN. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II 
Informujemy, że Powiat Rawski  w 2009 roku  uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”. W ramach tego programu można  ubiegać się  o dofinansowanie ze środków PFRON  w trzech obszarach: ...
 
ZPS, 22.06.2009

„Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci” 
 
Od września 2008 r. trwają nieodpłatne badania wzroku u dzieci z terenu województwa łódzkiego. Badania dotyczą dzieci w wieku 4 i 5 lat (rok urodzenia 2003 – 2004), które nie są objęte stałą opieką okulistyczną .
ZPS, 30.09.2008

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI 
Informujemy, że Powiat Rawski w 2008 roku uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami” . W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w trzech obszarach: ...
 
ZPS, 06.03.2008

Program PHARE "Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju" 
W związku z uruchomieniem Programu PHARE PL 2003/004- 379.01.01 "Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju", z przyjemnością informujemy  iż zwiększono wkład trzeciego sektora w proces lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego  poprzez dofinansowanie tych działań organizacji pozarządowych , które mogą podnieść wskaźniki spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej.
 
ZPS, 26.10.2005

Stopka

baner toplayer
Życzenia Wielkanocne, kwiecień 2019 r.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.