Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 29 czerwca 2022
Imieniny: Pawła, Piotra

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Treść strony

Państwowy Fundusz Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych 

 

W zakresie realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań Wydziału należy m.in.:

 -   1)   udzielanie dofinansowania  do wysokości 50% oprocentowania kredytów  bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć:

 1.  wniosek -wzór do pobrania poniżej.
 2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej /własnego dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru REGON,
 4. kserokopię umowy kredytowej (z umowy wynika przeznaczenie kredytu),
 5. informacje z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat i ich płatności,
 6. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasokres prowadzonej działalności oraz o niezaleganiu z płatnością podatków,
 7. aktualne i ważne przez okres, na który umowa została zawarta orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 8. oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 9. informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

 

2)    dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia  zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać zwrot należy złożyć:

 1. wniosek - wzór do pobrania poniżej.
 2. kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzenia działalności,
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru REGON,
 4. sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz bieżący stosownie do przepisów o rachunkowości,
 5.  zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowników,
 6. Dokumenty z Urzędu Skarbowego: a)  dla osób opłacających zryczałtowany podatek – informację jego wysokości; b) dla pozostałych podatników - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
 7.  umowy o pracę oraz orzeczenia o niepełnosprawności osób, które maja być szkolone,
 8.  zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość wykonywania pracy na nowym stanowisku pracy przez osoby niepełnosprawne, które będą szkolone,
 9. program i kosztorys szkolenia,
 10.  informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udziela P.Marzena Rymin-Kozłowska

drukuj (Państwowy Fundusz Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych)

 • autor: M.Sz., data: 2007-10-30

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.