Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 8 marca 2021
Imieniny: Beaty, Jana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

Szanowni Państwo,

W związku z występującą w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w trosce o zdrowie naszych mieszkańców, interesantów oraz pracowników Starostwa wprowadza się ograniczenia pracy w obsłudze interesantów do spraw naprawdę niezbędnych.

Informuję, że na podstawie przepisów §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 697) w okresie stanu epidemii wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

 • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 • określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym do załatwienia spraw niezbędnych. Pozostałe sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wszelkie dokumenty można dostarczyć również za pomocą skrzynki ePUAP w formie elektronicznej, podpisanej za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

PROSIMY O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM.

W Oddziale Komunikacji zawiadomienia o zbyciu czy nabyciu pojazdów, zgłoszenia sprzedaży, wnioski o rejestrację, wnioski o wymianę dowodów rejestracyjnych, wtórniki tablic rejestracyjnych oraz wnioski o prawa jazdy można składać elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl, drogą pocztową lub złożyć dokumenty w oryginale do skrzynki odbiorczej umieszczonej przy wejściu do budynku głównym przy Pl. Wolności 1.

O terminie odbioru przygotowanych dokumentów Klienci będą informowani za pomocą SMS lub telefonicznie.

Zgodnie z art. 31i ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłuża się od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 (właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 180 dni od dnia jego sprowadzenia) oraz art. 78 ust. 2. pkt 1 (właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 814 56 58, tel. komórkowy 882 466 629 lub adresem e-mail: dre@powiatrawski.pl (rejestracja pojazdów) oraz pja@powiatrawski.pl (prawa jazdy).

W Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa wnioski można składać elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl, drogą pocztową lub złożyć dokumenty w formie papierowej do skrzynki odbiorczej umieszczonej przy wejściu do budynku głównym przy Pl. Wolności 1.

O załatwieniu sprawy wnioskodawcy informowani będą telefonicznie na nr telefonu wskazany we wnioskach.

Informacje szczegółowe  można uzyskać  pod nr tel. 46 814 28 82 lub e-mailowym budownictwo@powiatrawski.pl.

W Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wnioski można składać elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl oraz e-mailową geodezja@powiatrawski.pl, drogą pocztową lub złożyć dokumenty w formie papierowej do skrzynki odbiorczej umieszczonej przy wejściu do budynku głównym przy Pl. Wolności 1.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – kontakt we wtorki i piątki pod nr tel.
46 814 46 31 lub drogą mailową na adres rzecznik@powiatrawski.pl

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ZOON, ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka  lub umieścić  w urnie usytuowanej w korytarzy przy wejściu do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie Mazowieckiej. Kontakt  telefoniczny pod nr tel. 46 814 53 04.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kontakt e-mailowy pod adresem pcpr@powiatrawski.pl oraz telefoniczny pod nr tel. 46 814 57 60 oraz
600 427 687.

W sprawie skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 46 814 46 31 oraz
608 378 849.

Wykaz numerów telefonów:

Starostwo Powiatowe Plac Wolności 1 – 46 814 46 31

Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 5 – 46 814 28 82, 46 814 57 40

Starostwo Powiatowe ul. Tomaszowska 8 – 46 814 40 31, 46 814 56 58

Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem:

https://bip.powiatrawski.pl/322,wykaz-danych-teleadresowych

Powiatowy Urząd Pracy – 46 814 40 51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 46 814 60 70

Opłaty prosimy dokonywać na rachunki bankowe:

 • 60 9291 0001 0056 5958 2000 0010
  dotyczy: opłat za kartę wędkarska, czynsz
 • 55 9291 0001 0056 5958 2000 1070
  dotyczy opłaty za karty parkingowe
 • 82 9291 0001 0056 5958 2000 0390
  dotyczy opłat geodezyjnych
 • 26 9291 0001 0056 5958 2000 0040
  dotyczy opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat przekształceniowych
 • 26 9291 0001 0056 5958 2000 1010
  dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego
 • 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010
  opłaty skarbowe (pozwolenia na budowę, pełnomocnictwa)

Przy wejściu do budynku przy Placu Wolności 1 jest umieszczona skrzynka na wnioski i pisma składane w formie papierowej.

W budynkach przy ul. Kościuszki 5 oraz ul. Tomaszowskiej 8 umieszczone są dzwonki, których należy użyć, aby poinformować o potrzebie załatwienia sprawy.

Każdorazowo pracownicy Starostwa będą informowali o sposobie załatwienia sprawy.

Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją

Starosta Rawski
Józef Matysiak

drukuj (Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej)

 • autor: B.M., data: 2020-04-21

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.