Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 1 czerwca 2020
Imieniny: Jakuba, Justyny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Rawskiego 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego  mieszkańców Powiatu Rawskiego Zarząd Powiatu Rawskiego podejmuje szereg działań wspomagających działalność SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, mających na celu m.in. poprawę warunków lokalowych Zakładu i wyposażanie go w nowoczesny sprzęt medyczny.

Zarząd Powiatu zakupił 200 testów w celu umożliwienia wykonywania badań na obecność koronawirusa pacjentom przyjmowanym do szpitala.

Na wniosek Dyrektora SPZOZ Zarząd Powiatu Rawskiego  podjął decyzję o udzieleniu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dotacji celowej w wysokości 48.500 zł na zakup 6 kardiomonitorów. Kardiomonitory należą do specjalistycznych urządzeń medycznych, które służą do śledzenia parametrów życiowych pacjentów w stanie ciężkim, po zabiegach operacyjnych i stanowią podstawowe wyposażenie oddziałów szpitalnych. W chwili obecnej Szpital dysponuje kilkoma aparatami, co jest niewystarczające w stosunku do istniejących potrzeb.  Zatem zakup kardiomonitorów jest niezbędny do zapewnienia właściwego funkcjonowania SPZOZ, podniesienia jakości usług medycznych, przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.     

Prowadzone są także prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej budowy bloku operacyjnego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi dla szpitala.  Obowiązujące przepisy prawa w zakresie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz potrzeby Szpitala w tym zakresie wskazują, że nowy budynek powinien posiadać dwie kondygnacje o ogólnej powierzchni około 700 m²  W budynku powinien mieścić się blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, 3- łóżkową salą wybudzeń, OIOM z 4 łóżkami,  sterylizatornia na potrzeby bloku oraz tlenownia. Należy również wybudować wentylatornię i rozbudować węzeł cieplny. Szacowany koszt inwestycji około 7.000.000,00 zł budowa i około 6.000.000 wyposażenie.

Powiat Rawski pozyskał dofinansowanie na prace termomodernizacyjne dotychczas nie modernizowanych budynków szpitala, tj.: budynku pogotowia i przychodni oraz budynku kotłowni z magazynem.

Projekt pn.” Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” realizowany jest w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 , Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Koszt całkowity- 1 632 102 zł, kwota dofinansowania 1 134 052 zł

Planowane prace w budynkach to :

 • Wymiana źródła ciepła;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, dachu, stropodachu, stropu pod  poddaszem, podłogi;
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • Wymiana opraw oświetleniowych;
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • Instalacja gazomierzy i liczników.

Na liście rezerwowej tego naboru znalazł się projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Rawskiego ”.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków trzech szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. Planowany koszt całkowity 6 047 486 zł, dofinansowanie 4 179 157 zł.

 

Starosta Rawski
Józef Matysiak

 • autor: B.M., data: 2020-05-08

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.