Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 30 października 2020
Imieniny: Edmunda, Przemysława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

  • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

Oświadczenie Zarządu Powiatu Rawskiego 

W związku z informacjami zawartymi w oświadczeniu Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 2020 r. mającymi na celu zdyskredytowanie działań Zarządu Powiatu Rawskiego przedstawiamy stan faktyczny.

Przeprowadzona w 2019 roku emisja obligacji znacząco obniżyła koszty obsługi zadłużenia  Powiatu Rawskiego. Radni z PiS nie poparli tej  uchwały.

            W roku 2020 Rada Powiatu Rawskiego podjęła kolejną uchwałę w sprawie emisji obligacji, m.in. celem pozyskania środków na zabezpieczenie źródła finansowania rozbudowy szpitala. Wartość emitowanych obligacji związana jest z wysokością kosztów budowy nowoczesnego pawilonu operacyjnego i możliwościami  pozyskania zewnętrznych środków. Radni z PiS również nie poparli powyższej uchwały.

Zarząd Powiatu podejmuje wszystkie niezbędne kroki w kierunku realizacji tego trudnego i kosztownego, ale jakże społecznie potrzebnego i oczekiwanego zadania, jakim jest rozbudowa szpitala. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy, będący podstawą do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w formule „zaprojektuj-wybuduj”. 
Do opiniowania proponowanych rozwiązań powołany został Zespół Roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich klubów Rady Powiatu Rawskiego. Rzekomy brak wiedzy o przyszłej inwestycji Klubu Radnych PiS budzi więc nasze zdziwienie.

  SPZOZ przygotował i przedłożył Wojewodzie Łódzkiemu wniosek IOWISZ celem dokonania oceny inwestycji. Powiat Rawski przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejną sprawą obok, której Zarząd Powiatu nie może przejść obojętnie jest kara umowna od byłego dzierżawcy szpitala. Środki w wysokości przekraczającej kwotę 5 milionów zł. są od niemal dwóch lat zabezpieczone przez Komornika. To, kiedy zostaną nam udostępnione nie zależy od woli Zarządu Powiatu, a od terminu zakończenia toczącego się w tej sprawie postępowania sądowego.

Wydawałoby się, że tak ważna sprawa powinna łączyć nas ponad podziałami politycznymi. Potrzebujemy czynów, a nie kolejnych oświadczeń i pism mających być jedynie próbą blokowana i obstrukcji naszych działań, potrzebujemy współpracy i wspólnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów szpitala.

Radni Powiatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zarząd Powiatu Rawskiego wybrany dzięki Państwa głosom i zaufaniu deklaruje, że niezależnie od trudności zadań jakie przed nami stoją będzie dążyć do poprawy warunków funkcjonowania szpitala, a co z tym idzie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Rawa  Mazowiecka, dnia 2 października 2020 roku

drukuj (Oświadczenie Zarządu Powiatu Rawskiego)

  • autor: B.M., data: 2020-10-08

Powrót

Stopka

baner toplayer

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.