Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 10 sierpnia 2020
Imieniny: Bogdana, Borysa

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Uroczystość wręczenia nagórd Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury 

W dniu 15 listopada bieżącego roku w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi miała miejsce uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W gronie nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury znalazł się Ksiądz Bogumił Karp Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, dziekan dekanatu Rawa Mazowiecka.

Nagrodę przyznano na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Starostę Rawskiego, Józefa Matysiaka, w związku z zainicjowaniem i realizacją projektu pt.: ”Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii”

W uzasadnieniu wniosku czytamy ”(…)dokonania Księdza Bogumiła Karpa w zakresie ochrony dóbr kultury, jakimi niewątpliwie są budynki późnobarokowego zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej skłaniają wnioskodawcę, Zarząd Powiatu Rawskiego, do wyrażenia najwyższego uznania Księdzu Dziekanowi, złożenia  jak najszczerszych podziękowań za poniesiony trud, ale też podjęcia próby skorzystania z możliwości, jaką daje Uchwała Nr XXII/281/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego ustanawiająca Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

Wyróżnienie to, przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W naszym przekonaniu, tytaniczna i co najważniejsze zakończona sukcesem wieloletnia praca Księdza Proboszcza związana z zainicjowaniem, przygotowaniem formalnym i merytorycznym wniosku  a wreszcie realizacją projektu nie może pozostać niezauważona.

Zidentyfikowane w zrealizowanym projekcie i osiągnięte finalnie cele:

 • Zachowanie i poprawa stanu technicznego zabytkowych budynków zespołu: Kościoła i Kolegium, a także wyposażenia Kościoła o wysokich walorach artystycznych;
 • Poprawa funkcjonalności układu przestrzeni wykorzystywanej do prowadzenia działalności poprzez przebudowę i nadbudowę części Kolegium, zakrystii i dzwonnicy wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych;
 • Zwiększenie przestrzeni przeznaczonej pod prowadzoną działalność kulturalną poprzez udostępnienie zwiedzającym dzwonnicy, stworzenie Centrum Spotkań i Dialogu oraz udostępnienie krypt zwiedzającym,
 • Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych oraz zakup wyposażenia służącego osobom niepełnosprawnym;
 • Udostępnienie unikatowych zbiorów w przestrzeni Internetowej poprzez digitalizację zasobów Parafii i umieszczenie ich w wirtualnej wypożyczalni;
 • Zwiększenie oferty kulturalnej prowadzonej przez Parafię poprzez stworzenie warunków do powstania nowych form działalności (Centrum Spotkań i Dialogu, dzwonnica, krypty), organizację nowych wydarzeń realizowanych we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną (m.in. noc muzeów, koncerty i przeglądy dla dzieci, czytanie dzieciom itp.)  

- są w naszym przekonaniu zgodne z kryteriami przyznawania nagrody, określonymi przywoływaną wcześniej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zabytkowe, stanowiące nasze wspólne dziedzictwo narodowe, obiekty sakralne dzięki przeprowadzonym pracom zyskały „ drugą młodość”. Będą służyły nam i wielu następnym pokoleniom dając świadectwo naszej kultury i tożsamości narodowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje też fakt, iż prowadząc tak szeroki i realizacyjnie trudny zakres prac pamiętano o osobach niepełnosprawnych, dostosowując budynki do ich potrzeb.

Wszystkie te działania Księdza Proboszcza zasługują zdaniem Zarządu Powiatu Rawskiego na wyróżnienie w postaci Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury, o którą niniejszym wnioskujemy.” Serdecznie gratulujemy!

 • autor: B.M., data: 2019-11-22

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.