Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: sobota, 18 stycznia 2020
Imieniny: Małgorzaty, Piotra

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Porozumienie powiatów 

W pierwszy weekend marca br., na terenie powiatu staszowskiego, gościła delegacja Rady i Zarządu Powiatu Rawskiego, na czele z przewodniczącą Rady Marią Charążką i wicestarostą rawskim Marianem Krzyczkowskim.
W piątek, 3 marca br., podczas spotkania w Starostwie staszowskim, podpisano porozumienie o współpracy, którego głównym celem jest wsparcie procesu współpracy między organami władzy samorządowej, organizacjami społecznymi, strukturami biznesowymi powiatu staszowskiego i powiatu rawskiego. Przyszłe działania będą głównie ukierunkowane na: wymianę doświadczeń dla podwyższenia kwalifikacji kadr pracowników samorządowych, organizację spotkań, seminariów, konferencji i praktyk, a także realizację wszelkich inicjatyw służących społecznościom obydwu powiatów. Współpraca będzie dotyczyła, m.in.: wymiany doświadczeń metodycznych i wychowawczych między szkołami, funkcjonowania szpitali i opieki zdrowotnej na szczeblu powiatu, wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, organizacji wspólnych koncertów, zawodów sportowych oraz spotkań z udziałem młodzieży i seniorów – Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także współpracy biznesowej, z wykorzystaniem doświadczeń Izb Gospodarczych i Stowarzyszeń Przedsiębiorców. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ze strony powiatu staszowskiego porozumienie podpisali: przewodniczący Rady Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki, a ze strony powiatu rawskiego: przewodnicząca Rady Maria Charążka i wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski. W czasie pobytu na ziemi staszowskiej goście zwiedzili, m.in.: Hutę Szkła Gospodarczego ,,BTBB” w Grzybowie, a także zabytki Szydłowa, pałac Popielów w Kurozwękach, dwór Radziwiłłów w Sichowie Dużym i Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach.

Tekst: Jan Mazanka

 

 1. Gości w Starostwie staszowskim powitał i spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki. Z lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i wicestarosta rawski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Marian Krzyczkowski. Z prawej: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant i przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka.
 2. Specyfikę powiatu rawskiego przedstawił wicestarosta Marian Krzyczkowski, pełniący tę funkcję bez przerwy od 1999 roku, podobnie jak nieobecny na spotkaniu starosta rawski Józef Matysiak.
 3. Przemawia przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka, która od 25 lat pełni także funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Lubani.
 4. O powiecie staszowskim opowiedział starosta Michał Skotnicki.
 5. Finanse powiatu staszowskiego, gościom z powiatu rawskiego, przybliżyła skarbnik Jolanta Piotrowska. Z prawej: sekretarz powiatu Jan Sikora i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.
 6. O współpracy Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie z władzami województwa świętokrzyskiego, mówił radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski.
 7. Goście z Rawy Mazowieckiej, od lewej: przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego Marek Szcześniak z małżonką Lucyną, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Maria Piątek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Grzegorz Stefaniak, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ryszard Imioła oraz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Henryk Majewski.
 8. Rani powiatu rawskiego, od lewej: przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Henryk Majewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Otulak i dyrektor Biura Rady Tomasz Góraj.
 9. Od lewej: dyr. Mieczysław Madej z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim, radny powiatu Adam Siekierski, członek Zarządy Powiatu w Staszowie, radny powiatu Jerzy Chudy i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla.
 10. Od lewej: dyr. Mieczysław Madej oraz radni powiatu staszowskiego: Adam Siekierski, Jerzy Chudy, Marek Chyla, Janusz Bąk, Jerzy Karwasiński, Adam Kowal i Zbigniew Wiącek. Za stołem prezydialnym: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski.
 11. Tekst porozumienia między powiatami: staszowskim i rawskim, odczytał starosta staszowski Michał Skotnicki.
 12. Jako pierwsi porozumienie podpisali: przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.
 13. Porozumienia podpisują: wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski i starosta staszowski Michał Skotnicki.
 14. Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu porozumienia, członkowie Rad i Zarządów Powiatów Rawskiego oraz Staszowskiego, przed wejściem do Starostwa Powiatowego w Staszowie.

drukuj (Porozumienie powiatów)

 • autor: B.M., data: 2017-03-08

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.