Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: sobota, 16 stycznia 2021
Imieniny: Marcela, Włodzimierza

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

OFERTA PRACY

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na:

Oferowane stanowisko pracy: Informatyk-administrator w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: wyższe preferowane informatyczne.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Bardzo dobra znajomość  systemów operacyjnych Windows oraz pakietów biurowych Microsoft Office.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:

 1. administrowanie siecią komputerową Stacji;
 2. zapewnienie poprawnego działania sieci i towarzyszących im systemów informatycznych;
 3. instalacja i konfiguracja komputerów, urządzeń sieci LAN, systemów informatycznych itp.;
 4. zabezpieczenie i archiwizowanie zbiorów informatycznych
 5. aktualizacja i zakup programów komputerowych
 6. terminowe dokonywanie odnowienia licencji programów komputerowych
 7. nadzór oraz redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Stacji
 8. przeprowadzanie procedur na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych oraz ich ewidencja;
 9. obsługa urządzeń biurowych

Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca biurowa.
 2. Praca w systemie jednozmianowym – umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202).

Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka  15, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub składać w zamkniętej kopercie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Łowicka 15 w Rawie Mazowieckiej do pokoju nr 17 (sekretariat) z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej" lub na adres e-mail psse.rawamaz@pis.gov.pl . Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 814 48 62.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.