Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 11 maja 2021
Imieniny: Igi, Ignacego

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 

OGŁOSZENIE NR PCPR.833.5.2015
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721  z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) Starosta Rawski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje, oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu rawskiego.

§ 2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 3. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób.

§ 4. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwę podmiotu zgłaszającego;
 2. Imię i nazwisko kandydata;
 3. Adres do korespondencji kandydata oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;
 4. Krótkie uzasadnienie wyboru;
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).

§ 5. Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej należy składać w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1, w terminie do dnia 29 października 2015 r.

§ 6. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

§ 7. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

wz. Starosty
Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

 • autor: B.M., data: 2015-10-07

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.