Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 26 lutego 2020
Imieniny: Aleksandra, Mirosława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji niezawodowych lub zawodowych rodzin zastępczych. Funkcja rodziny zastępczej może być powierzona małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 2.  mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni i zawieszeni we władzy rodzicielskiej,
 5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,
 7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Centrum Pomocy Rodzinie udziela rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tą rodzinę problemów. Wypłaca stałą pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Zainteresowane osoby i rodziny prosimy o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, pokój 109 lub telefoniczny 46 814 57 60, codziennie od godz. 8  do 15.

 

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

 

 • autor: B.M., data: 2012.12.18

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.