Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 25 września 2020
Imieniny: Władysława, Aurelii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej ogłasza  przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020.

 I. cel konsultacji: Uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawskiego oraz  innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu;

II. termin konsultacji: od 22.08.2014r. do 04.09.2014r.

III. forma konsultacji:  konsultacje pisemne prowadzone poprzez składnie uwag na piśmie, lub przesyłać drogą elektroniczną na adresy: skrzynka sekretarz@powiatrawski.pl lub pcpr@powiatrawski.pl O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia;

IV. zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji: uwagi do projektu Strategii mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności prowadzące działalność na terenie powiatu rawskiego;

V. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Uchwale Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

VI. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu Rawskiego w formie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020.

VII. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.