Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 25 września 2020
Imieniny: Władysława, Aurelii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Usługa transportowa - ogłoszenie 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Rawa Mazowiecka, dnia 05.08.2014 r.

W związku z realizacją Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje wykonawcy usługi  transportowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz osób na turnus rehabilitacyjny do miejscowości położonej nad polskim morzem:

 • Przewóz 19 osób  na trasie Rawa Mazowiecka –miejscowość położona nad polskim morzem.
 • Przewóz  17 osób  na trasie miejscowość położona nad polskim morzem - Rawa Mazowiecka.

Termin realizacji: wrzesień 2014 r.

Przewóz osób z Rawy Mazowieckiej do miejscowości, w której odbywał się będzie turnus rehabilitacyjny przewiduje się najwcześniej dnia 01.09.2014, przewóz osób z turnusu rehabilitacyjnego do Rawy Mazowieckiej przewiduje się najpóźniej dnia 20.09.2014 r.

Dokładny termin wykonania usługi oraz miejsce, w którym odbywał się będzie turnus rehabilitacyjny zostaną określone najpóźniej na 7 dni przed terminem wykonania usługi.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Środek transportu - autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, DVD, fotele regulowane, wyposażone w pasy bezpieczeństwa).
 • Zamawiający nie dopuszcza przewozu środkiem transportu typu bus.
 • Wykonawca usługi zapewni ubezpieczenie NNW każdej przewożonej osoby.

Kryterium wyboru oferty :cena brutto za 1 km -100%

Oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu określonych przepisami prawa uprawnień do przewozu osób,
 • Aktualny odpis z  właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).

Druki dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.powiatrawski.pl

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 1100.

Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5.  Oferty należy składać osobiście lub pocztą (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego).

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy), adres nadawcy oraz oznaczenie:

Oferta (transport turnus rehabilitacyjny ) do projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. Nie otwierać!

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907 z późn. zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert i nie podpisania umowy z oferentami nie uzasadniając dlaczego oferta nie została wybrana.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska,  nr tel. 46 814-57-60, 781 806 370.

 

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej
Sylwia Stangreciak

 • autor: B.M., data: 2014-08-06

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.