Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 25 września 2020
Imieniny: Władysława, Aurelii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny dla 17 osób niepełnosprawnych 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Rawa Mazowiecka, dnia 01.07.2014 r.

Ogłoszenie

W związku z realizacją Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje wykonawcy usługi :  Turnus rehabilitacyjny usprawniająco – rekreacyjny dla 17 osób niepełnosprawnych.

Termin:

Turnus  powinien odbyć się w okresie: rozpoczęcie turnusu najwcześniej od 01.09.2014 r., a zakończenie najpóźniej do  20.09.2014 r. Turnus obejmuje 14 kolejnych dni pobytowych ( od śniadania do kolacji z prowiantem na drogę powrotną)

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości  położonej nad polskim morzem:

 • całodobowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla 17 osób niepełnosprawnych (14 osób z cukrzycą, 3 osoby z chorobą nowotworową) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz.1694).

Organizator turnusu rehabilitacyjnego musi posiadać aktualny wpis  do rejestru organizatorów prowadzonego przez  właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011 r. Nr 127 poz. 721  z późn. zm.), uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą,
 • z chorobą nowotworową (w tym: dla kobiet po operacji raka  narządu rodnego i z nowotworem tarczycy),

a ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez  właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011 r. Nr 127 poz. 721  z późn. zm.), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne, uprawnionych do przyjmowania  osób niepełnosprawnych: 

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą,
 • z chorobą nowotworową (w tym: dla kobiet po operacji raka  narządu rodnego i z nowotworem tarczycy),

Rodzaj turnusu: usprawniająco-rekreacyjny

Uczestnicy: 17 osób niepełnosprawnych dorosłych ( 14 osób z cukrzycą, 3 osoby z chorobą nowotworową).

Miejsce: turnus rehabilitacyjny ma odbywać się na terenie Polski, w miejscowości położonej bezpośrednio nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Ośrodek powinien znajdować się w odległości  maksymalnie 500 m od plaży (licząc od miejsca zakwaterowania uczestników  do wejścia na plażę).

Standard ośrodka tożsamy z trzy/cztero gwiazdkowym hotelem. Pokoje: 8 pokoi 2- osobowych i 1 pokój 1 - osobowy. Wszystkie pokoje z odrębnymi łóżkami, z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, natrysk, wc), z ciepłą wodą, radio i TV, czajnikiem bezprzewodowym, kocem dla każdej osoby, zestawem do plażowania (koc, parawan, leżak/ krzesełko) dla każdej osoby. W pokojach znajdują się ręczniki dla każdego uczestnika  Na terenie ośrodka, w odległości nie większej niż 50 m od miejsca zakwaterowania, powinny znajdować się: stołówka, zaplecze do realizacji zajęć rehabilitacyjnych. Na terenie ośrodka powinno znajdować się zaplecze sportowo-rekreacyjne. Organizator turnusu oraz ośrodek muszą posiadać ważny przez czas trwania turnusu wpis do rejestru  ośrodków i organizatorów uprawnionych do  realizacji turnusów  dla osób :

 • z cukrzycą,
 • z chorobą nowotworową (w tym: dla kobiet po operacji raka  narządu rodnego i z nowotworem tarczycy),
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia.

Rehabilitacja: Wykonawca zapewnia co najmniej 3 indywidualne zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla każdego z 17 niepełnosprawnych uczestników, zlecone przez lekarza ośrodka w dniu przyjazdu, dostosowane do rodzaju schorzenia. Każdy uczestnik będzie miał co najmniej 30 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania całego turnusu. Ponadto wykonawca zapewnia uczestnikom codzienną gimnastykę (gimnastyka nie jest wliczana w liczbę zabiegów, o których mowa powyżej), opiekę co najmniej pielęgniarską podczas całego pobytu.

Baza rekreacyjna ośrodka:  na terenie ośrodka znajdują się tereny zielone  do spacerowania i ławeczki do odpoczynku, boiska sportowe, miejsce na ognisko lub grilla, basen kryty lub basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą, wypożyczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking.  Baza rekreacyjna ośrodka jest dostępna dla niepełnosprawnych uczestników nieodpłatnie przez cały czas trwania turnusu. Na terenie ośrodka znajduje się kawiarnia.

Wykonawca zapewni: co najmniej 2 wieczorki przy ognisku lub grillu ( z co najmniej 1 daniem gorącym i gorącymi napojami), minimum 3 wieczorki taneczne (z poczęstunkiem: kawa, herbata, zimne napoje, owoce, ciasto/ciastka)  w okresie pobytu na turnusie, co najmniej 1 wycieczkę krajoznawczą w miejsce atrakcyjne turystycznie, całodniową, wyjazdową w dzień wolny od zabiegów (wszelkie koszty wycieczki: bilety wstępu, usługa przewodnika, koszty dojazdu, wyżywienie pokrywa wykonawca). Wykonawca podczas trwania całego turnusu zapewnia animatora (dla uczestników turnusu) odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na turnusie, organizującego podczas pobytu atrakcje takie  jak: ognisko/ grill, wieczorki taneczne, gry i zabawy integracyjne, wycieczki piesze krajoznawcze. Wykonawca zapewni aktywne spędzanie czasu wolnego niezależnie od warunków pogodowych. Wykonawca winien zapewnić obsługę sprzątająco-porządkową dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach,  z których będą korzystać uczestnicy oraz opiekę ratownika na basenie.

Koszt pobytu ma uwzględniać opłatę klimatyczną oraz ubezpieczenie NNW uczestników turnusu  na kwotę nie mniejszą niż 10.000 zł. na każdą osobę.

Wyżywienie: pełne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym co najmniej jeden gorący (obiad z dwóch dań z deserem); śniadania i kolacje w formie bufetu (szwedzkiego stołu) uzupełnione o owoce  i zimne napoje. Pierwsze świadczenie - śniadanie w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie – kolacja + suchy prowiant w dniu wyjazdu.

W przypadku osób, dla których wymagana jest specjalna dieta, przygotowanie posiłków według wskazań dietetyka (14 osób z dietą cukrzycową, 1 osoba z dietą bezglutenową).

Kryterium wyboru oferty : cena -100%

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (załącznik do ogłoszenia). Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny wpis Wykonawcy do rejestru organizatorów prowadzonego przez  właściwego wojewodę - zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych:
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • z cukrzycą,
  • z chorobą nowotworową (w tym: dla kobiet po operacji raka  narządu rodnego i z nowotworem tarczycy),
 2. aktualny wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez  właściwego wojewodę – zgodnie z art.10c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne, uprawnionych do przyjmowania  grup osób niepełnosprawnych: 
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • z cukrzycą,
  • z chorobą nowotworową (w tym: dla kobiet po operacji raka  narządu rodnego i z nowotworem tarczycy).

Uwagi: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla dwóch osób monitorujących przebieg turnusu rehabilitacyjnego (przedstawicieli Zamawiającego): dwa noclegi w pokoju 2 osobowym z pełnym węzłem sanitarnym i TV oraz wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja w dniu przyjazdu, śniadanie, obiad   i kolacja   w drugim dniu oraz  śniadanie, obiad, kolacja i prowiant  w dniu wyjazdu).

Termin przyjazdu oraz pobytu tych osób zostanie uzgodniony z wykonawcą przed rozpoczęciem wykonania usługi.

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2014 r. do godz. 11

Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5.  Oferty należy składać osobiście lub pocztą (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego).

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy), adres nadawcy oraz oznaczenie:

Oferta (Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny dla 17 osób niepełnosprawnych) do projektu „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. Nie otwierać!

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907 ze zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska, tel. 46 814-57-60.

 

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej
Sylwia Stangreciak

 • autor: B.M., data: 2014-07-04

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.