Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 25 września 2020
Imieniny: Władysława, Aurelii

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Psycholog - grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Rawa Mazowiecka, dnia 04.06.2014 r.

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje psychologa do prowadzenia grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych  w wymiarze 20 godzin zegarowych.

Uczestnicy: 7 osób w wieku 17-25 lat ( wychowankowie  rodzinnej pieczy zastępczej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego).

Termin realizacji: czerwiec- sierpień  2014 r. (5 x 4 godziny).

Miejsce realizacji: Rawa Mazowiecka, w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Wymagania:

  • odpowiednie wykształcenie potwierdzone stosownymi dokumentami,
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa,
  • mile widziane  doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Oferty zawierające: CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i doświadczenie, ofertę cenową (kwota brutto za 1 godzinę),  prosimy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200  Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 ,w terminie do dnia 12 czerwce 2014 r. do godz. 15. (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego). 

Do oferty należy załączyć klauzulę : Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych / tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./,  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.           

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy) z dopiskiem  grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, adres nadawcy oraz oznaczenie:

Rekrutacja do projektu „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” . Nie otwierać!

Kryterium wyboru ofert:  cena -100 %

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907 z późn. zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska, tel. 46 814-57-60.

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

  • autor: B.M., data: 2014-06-04

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.