Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 3 lipca 2020
Imieniny: Anatoli, Jacka

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

Psycholog - indywidualna terapia psychologiczna 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Rawa Mazowiecka, dnia 04.06.2014 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje psychologa do prowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej  w wymiarze 170 godzin zegarowych.

Uczestnicy: 17  dorosłych osób niepełnosprawnych (osoby z chorobą nowotworową oraz osoby chore na cukrzycę).

Termin realizacji: czerwiec- listopad 2014 r.

Miejsce realizacji: Rawa Mazowiecka, w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Wymagania:

 • odpowiednie wykształcenie  potwierdzone stosownymi dokumentami,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii psychologicznej,
 • mile widziane  doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Oferty zawierające: CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i doświadczenie, ofertę cenową (kwota brutto za 1 godzinę),  prosimy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200  Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, w terminie do dnia 12 czerwce 2014 r. do godz. 15. (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego). 

Do oferty należy załączyć klauzulę : Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych / tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./,  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.           

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy) z dopiskiem  indywidualna terapia psychologiczna, adres nadawcy oraz oznaczenie:

Rekrutacja do projektu „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” . Nie otwierać!

Kryterium wyboru ofert:  cena -100 %

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907 z późn. zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska, tel. 46 814-57-60.

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

 • autor: B.M., data: 2014-06-04

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.