Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 23 września 2020
Imieniny: Bogusława, Tekli

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Zmiana ogłoszenia 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Rawa Mazowiecka, dnia 19.05.2014 r.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje zmiany w ogłoszeniu  z dnia 15.05.2014r. dotyczącym   poszukiwania dostawcy usługi szkoleniowej kurs prawa jazdy kat. B dla 7 osób

Zmiana dotyczy terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do  dnia 30 maja 2014r. godz. 11

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

 • autor: B.M., data: 2014-05-19
Ogłoszenie - kurs prawa jazdy kat. B 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Rawa Mazowiecka, dnia 15.05.2014 r.

Ogłoszenie

W związku z realizacją Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje dostawcy usługi szkoleniowej kurs prawa jazdy kat. B dla 7 osób

Wykonawca ma zapewnić:

 • przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu z teorii i praktyki, który treścią i zasadami będzie odpowiadał egzaminowi państwowemu,
 • uczestnikom szkolenia badania lekarskie niezbędne do uzyskania prawa jazdy,
 • uczestnikom komplet materiałów dydaktycznych (m.in.: aktualny Kodeks ruchu drogowego, testy egzaminacyjne, przybory piśmiennicze),
 • prowadzenie kursu zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym i innymi obowiązującymi przepisami .

Termin realizacji zamówienia: kurs należy zakończyć do dnia 15 listopada 2014 r.

Kryterium wyboru oferty :cena -100%

Inne istotne warunki zamówienia:

 • szkolenie teoretyczne należy przeprowadzić na terenie miasta Rawa Mazowiecka,
 • możliwość wyboru przez uczestnika projektu dogodnego terminu rozpoczęcia kursu,
 • plac manewrowy, na którym mają się odbywać zajęcia praktyczne, ma być usytuowany na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Oferta powinna zawierać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do przeprowadzenia kursu prawa jazdy
 • koszt kursu przypadający na jednego uczestnika z podaniem co w ramach tej kwoty jest oferowane ( z uwzględnieniem wymogów określonych wyżej ),
 • oświadczenie, że oferta spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu,
 • oświadczenie, że cena przedmiotu zamówienia  nie ulegnie zmianie po złożeniu oferty. 

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 10

Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5.  Oferty należy składać osobiście lub pocztą (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego).                  

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy), adres nadawcy oraz oznaczenie:

Oferta (kurs prawa jazdy kat B) do projektu „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. Nie otwierać!

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907 ze zmianami ).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska, tel. 46 814-57-60.

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

 • autor: B.M., data: 2014-05-19

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.