Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 30 października 2020
Imieniny: Edmunda, Przemysława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie - Wyjazdowe warsztaty psychologiczno-integracyjne 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Rawa Mazowiecka, dnia 22.04.2014 r.

Ogłoszenie

W związku z realizacją Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje wykonawcy usługi - Wyjazdowe warsztaty psychologiczno-integracyjne wraz z dojazdem dla 17 osób niepełnosprawnych oraz dowóz  i pobyt 2 przedstawicieli Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów psychologiczno-integracyjnych wraz z dojazdem dla 17 osób niepełnosprawnych oraz dowóz i pobyt  2 przedstawicieli Zamawiającego.

Czas trwania: 4 dni

Termin realizacji zamówienia: 26-29 maj 2014 r.

Liczba uczestników : 17 dorosłych osób niepełnosprawnych (4 osoby z chorobą nowotworową, 13 osób chorych na cukrzycę) + 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie monitorujących przebieg warsztatów

Miejsce: teren województwa łódzkiego, w miejscowości położonej  nie bliżej niż 50 km od Rawy Mazowieckiej (od granicy miasta Rawa Mazowiecka do granicy miejscowości docelowej trasą optymalną)  

Wykonawca usługi w cenie ma zapewnić:

 1. Dowóz autokarem klasy LUX w obie strony wszystkich uczestników warsztatów  (17 osób niepełnosprawnych) oraz 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Pełne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym co najmniej  jeden gorący (obiad z dwóch dań z deserem). I dzień- obiad, kolacja /uroczysta, połączona z wieczorkiem tanecznym z didżejem/ ; II dzień -śniadanie, obiad, kolacja; III dzień – śniadanie, obiad, kolacja + ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek, IV dzień  śniadanie, obiad). Dla 13 osób obowiązuje dieta cukrzycowa, którą należy przygotować zgodnie z przyjętymi zasadami żywienia osób chorych na cukrzycę.
 3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (standard minimum trzy gwiazdkowego hotelu). Wszystkie pokoje z  odrębnymi łóżkami,  z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, natrysk, wc), z ciepłą wodą, radio , TV, czajnikiem bezprzewodowym.
 4. Zatrudnienie  psychologów, którzy przeprowadzą grupowy trening kompetencji społecznych dla 17 osób niepełnosprawnych ( 4 osoby z chorobą nowotworową, 13 osób chorych na cukrzycę). Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach: 9-cio i 8-mio  osobowej, każda grupa będzie miała 20 godzin zegarowych zajęć. Łącznie odbędzie się 40 godzin zegarowych zajęć. Tematyka zajęć: trening komunikacji, trening asertywności, praca nad poczuciem własnej wartości i lękiem przed zmianami w życiu, stres, czas, sztuka gospodarowania czasem.  Zamawiający wymaga, aby zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - wyższe wykształcenie psychologiczne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa.
 5. Sale do przeprowadzenia warsztatów wyposażone w odpowiednią  liczbę miejsc siedzących, stolików, dostosowaną do ilości uczestników wraz z zapleczem sanitarnym.
 6. Serwis kawowy( kawa, herbata, ciastka) w trakcie trwania zajęć warsztatowych.
 7. Bezpłatne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, o których mowa  w pkt 4.
 8. Promocję realizowanego projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, w którym odbywać się będą warsztaty, dostarczonych przez Zamawiającego, materiałów promocyjnych.
 9. Harmonogram i program zajęć w ramach grupowego treningu kompetencji społecznych, który powinien zawierać: tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych, nazwisko osoby prowadzącej zajęcia.
 10. Wydanie uczestnikom warsztatów zaświadczenia (z logo UE i Kapitału Ludzkiego, Instytucji Pośredniczącej i PCPR)  o uczestnictwie w grupowym treningu kompetencji społecznych.
 11. Utrwalenie fotograficzne przebiegu treningu kompetencji społecznych.
 12. Ubezpieczenie NNW  na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł. na każdą osobę   obejmujące: dojazd 17 osób niepełnosprawnych oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego z miejsca wyjazdu (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej)  do miejsca odbywania się warsztatów, dojazd z miejsca odbywania się warsztatów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz cały okres pobytu na warsztatach. 
 13. Wycieczkę dla 19 osób (zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych)- bilety wstępu, przewodnik, dojazd .

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz zajęcia warsztatowe mają odbywać się na terenie jednego ośrodka /hotelu.

Kryterium wyboru oferty : cena -100%

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (załącznik do ogłoszenia).

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2014 r. do godz. 11

Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5.  Oferty należy składać osobiście lub pocztą (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego).

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy), adres nadawcy oraz oznaczenie:

Oferta (Wyjazdowe warsztaty psychologiczno-integracyjne wraz z dojazdem dla 17 osób niepełnosprawnych oraz dowóz  i pobyt 2 przedstawicieli Zamawiającego) do projektu „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. Nie otwierać!

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907 ze zmianami).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska, tel. 46 814-57-60.

 

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

 • autor: B.M., data: 2014-04-22

Powrót

Stopka

baner toplayer

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.