Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: sobota, 22 lutego 2020
Imieniny: Małgorzaty, Marty

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Afrykański pomór świń (ASF) na Litwie 

W dniu 24 stycznia 2014r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały do Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE wykrycie przypadków afrykańskiego pomoru świń u dwóch dzików na terytorium wschodniej Litwy: w regionie solecznickim (lit. Salcininkai) w okręgu wileńskim oraz w regionie orańskim (lit.  Varena) w okręgu olickim, przy granicy białorusko - litewskiej. Próbki pobrane od odstrzelonego dzika w regionie solecznickim (lit. Salcininkai)  oraz od padłego dzika  w regionie orańskim (lit. Varena) zostały przebadane w ramach prowadzonego monitoringu w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń, wprowadzonego na terytorium Litwy po wykryciu w czerwcu 2013r. na terytorium Białorusi pierwszego ogniska tej choroby. W dniu 22 stycznia br. otrzymano dodatnie wyniki badań w/w próbek przeprowadzonych przy użyciu testu PCR. Ogniska afrykańskiego pomoru świń zlokalizowane są w odległości odpowiednio ok.70 oraz 80 km od granicy z Polską. Litewskie władze wprowadziły środki zwalczania choroby zgodnie z dyrektywą Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń oraz zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi nadzoru i kontroli afrykańskiego pomoru świń u dzików (dokument SANCO Nr 7138/2013). Ponadto zarządzeniem dyrektora litewskich służb weterynaryjnych ustanowiono rozszerzoną strefę objętą restrykacjami (w załączeniu mapa). W powyższej strefie wydano zakaz polowań z nagonką, wyznaczono miejsca dokarmiania dzików, a w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym nakazano kliniczne badanie świń oraz pobieranie prób w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń od świń, zakazano prowadzenia spędów, targów i wystaw z udziałem świń oraz czasowo zakazano wyprowadzania świń z w/w strefy, zintensyfikowano kampanię podnoszenia świadomości odnośnie afrykańskiego pomoru świń. Ponadto, litewskie władze weterynaryjne informują, iż do chwili obecnej nie stwierdzono zwiększonej śmiertelności u świń na terytorium Litwy. Na terytorium całej Litwy prowadzi się próbkobranie wśród dzików, a miejsca ewentualnego przebywania dzików w lasach są przeszukiwane w celu znalezienia padłych sztuk. 

Jednocześnie pragnę poinformować, iż Główny Lekarz Weterynarii zwołał na dzień 29 stycznia br. posiedzenie Rady  Sanitarno-Epizootycznej w sprawie oceny sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz omówienie działań do podjęcia przez polskie władze w celu niedopuszczenia do przeniesienia się w/w choroby na terytorium Polski.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii polecił Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii monitorowanie stanu zdrowia świń przemieszczonych począwszy od dnia 15 grudnia 2013r. na terytorium Polski z Litwy, a także sprawdzanie systemu TRACES w celu bieżącej informacji o przesyłkach wprowadzonych na terytorium Polski z Litwy. Jednocześnie informuje, iż  Komisja Europejska planuje wydanie decyzji wprowadzającej ograniczenia w handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną z Litwy.

Z informacji posiadanych przez Głównego Lekarza Weterynarii, Komisja Europejska nie planuje jednak objęcia w/w ograniczeniami w handlu tusz dzików oraz trofeów łowieckich pochodzących od dzików.

Komunikat jest także dostępny na stronie GLW.

http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/27-01-14-Komunikat-glw.pdf

 

Andrzej Wołek
Dyżurny
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
00-930 Warszawa

ul. Wspólna 30
Dyżurny CZK –tel. kom . 503-851-716
tel. 22~623-13-31

fax. 22~623-20-26
e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl

 

  • autor: B.M., data: 2014-01-31

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.