Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 26 lutego 2020
Imieniny: Aleksandra, Mirosława

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert - transport osób na przedstawienia teatralne 

  logo

Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rawa Mazowiecka, dnia 29.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poszukuje wykonawcy usługi  transportowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przewóz osób na spektakle teatralne (3 wyjazdy) w okresie od września do grudnia 2013 r.:

 • transport 21 osób  na trasach: Rawa Mazowiecka – Łódź- Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka –Warszawa -Rawa Mazowiecka.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • środek transportu  o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, DVD, fotele regulowane , wyposażone w pasy bezpieczeństwa).

Kryterium wyboru oferty :cena brutto za 1 km -100%

 

Oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia),
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób (oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia).
   

Druki oferty dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.powiatrawski.pl

Termin składania ofert: do dnia 6 września 2013 r. do godz. 14.

Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5.  Oferty należy składać osobiście lub pocztą (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego).

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko (nazwa firmy), adres nadawcy oraz oznaczenie:

Oferta (transport teatr) do projektu „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. Nie otwierać!

Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert i nie podpisania umowy z oferentami nie uzasadniając dlaczego oferta nie została wybrana.

Osoby do kontaktu: Marzena Rymin-Kozłowska, Monika Konopińska, nr tel. 46 814-57-60.

 

Halina Bartkowicz – Błażejewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej

 • autor: B.M., data: 2013-08-29

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.