Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 2 grudnia 2022
Imieniny: Balbiny, Pauliny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Pełna nazwa organizacji: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy LOK
w Rawie Mazowieckiej ul. Jerozolimska 4
Data założenia (rejestr.): 22.11.2016 r.
w pozycji 137
Rodzaj rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy
Nr w rejestrze: 0000086818
REGON: 007026244
NIP : 5210086832
Konto bankowe: 43 1240 5585 1111 0000 4885 5417
Nazwa banku: PKO BP SA Łódź
Forma prawna:
(proszę zaznaczyć jedno właściwe pole)
Stowarzyszenie x Fundacja  
Stowarzyszenie zwykłe   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Uczniowski Klub Sportowy   OSP  
Koło gospodyń   Organizacja studencka  
Inne (proszę obok podać jaka)    
Adres siedziby: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy LOK
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jerozolimska 4
Adres korespond.: Kazimierz Wołowicz, Pukinin 37 96-200 Rawa Mazowiecka
Kontakty: Telefon:
Faks:
662 399 279
 
WWW: Email: facebook.com/lokrawa
kazimierz.wolowicz@op.pl
Władze organizacji:
(proszę podać  funkcje i dane kontaktowe)
 1. Kazimierz Wołowicz – Prezes ZP LOK  Rawa Mazowiecka tel. 662399279
 2. Krystian Dombrzał – Wiceprezes ZP LOK  Rawa Mazowiecka tel. 516129805
 3. Arkadiusz Jarząbek – Sekretarz ZP LOK  Rawa Mazowiecka, tel. 603244724
 4. Władysław Dobrowolski – Członek ZP LOK  Rawa Mazowiecka tel. 508178085
Kadencja władz do dnia: 5-cio letnia do 31-12-2020 rok
Czym zajmuje się organizacja? Powszechne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego: nauka posługiwania się bronią sportową i sprzętem w sportach obronnych, konkursy i zawody strzeleckie: w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej, z okazji: Akcji „ ZIMA-LATO z LOK", Świąt Narodowych, Imprez masowych i okolicznościowych, organizowanych przez LOK jak również przez inne organizacje pozarządowe i Instytucje samorządowe naszego miasta i powiatu, popularyzowanie różnych dyscyplin sportowych, upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności państwa.
Przeważający typ działalności:
(proszę zaznaczyć jeden najważniejszy)
Kultura i Sztuka   Ochrona Zdrowia  
Turystyka i Rekreacja   Ochrona Środowiska  
Sport x Rozwój lokalny  
Hobby   Religia  
Pomoc Społeczna   Prawa Człowieka  
Edukacja i Wychowanie   Samorząd i Polityka  
Misja organizacji Dążenie do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, kultywowanie tradycji narodowych, działanie na rzecz wychowania patriotycznego społeczeństwa w szczególności młodzieży szkolnej. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwój dyscyplin sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania i kontynuowania przez społeczeństwo, umożliwi rozwój psychofizyczny młodzieży, ograniczy nieakceptowane zachowania (przestępczość, alkoholizm, narkomania) poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie rekreacji starszym mieszkańcom miasta, kształcenia aktywnego i zdrowego stylu życia.
Nasze plany Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów strzelectwa kulowego i pneumatycznego

drukuj ()

 • autor: B.M., data: 2018-11-28

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.