Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 20 stycznia 2019
Imieniny: Fabiana, Sebastiana

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Data założenia (rejestr.): 10.03.2006
Rodzaj rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy
Nr w rejestrze: 0000255294
REGON: 100190322
NIP : 8351547886
Konto bankowe: 55 9302 1027 2602 3852 2000 0020
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział w Rawie Mazowieckiej
Forma prawna:
(proszę zaznaczyć jedno właściwe pole)
Stowarzyszenie x Fundacja  
Stowarzyszenie zwykłe   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Uczniowski Klub Sportowy   OSP  
Koło gospodyń   Organizacja studencka  
Inne (proszę obok podać jaka)    
Adres siedziby: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Adres korespond.: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Kontakty: Telefon:

Faks:

46 814 50 18,
695 700 565 (Paulina Mozga)

 

WWW: Email: http://www.krainarawki.eu
biuro@krainarawki.eu
Władze organizacji:
(proszę podać  funkcje i dane kontaktowe)
ZARZĄD:
 1. Mariusz Cheba – prezes
 2. Aleksandra Pilewska - wiceprezes
 3. Teresa Słoma - wiceprezes
 4. Anna Jakubiak - skarbnik
 5. Agata Magiera – członek zarządu
 6. Piotr Libera – członek zarządu
 7. Dariusz Rudnicki – członek zarządu
 8. Krzysztof Sobczyk – członek zarządu
 9. Artur Wojtysiak – członek zarządu
Kadencja władz do dnia: czerwiec 2020 roku
Czym zajmuje się organizacja? LGD „Kraina Rawki działa w ramach 4 osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na rzecz poprawy jakości życia ich mieszkańców.
Przeważający typ działalności:
(proszę zaznaczyć jeden najważniejszy)
Kultura i Sztuka   Ochrona Zdrowia  
Turystyka i Rekreacja   Ochrona Środowiska  
Sport   Rozwój lokalny x
Hobby   Religia  
Pomoc Społeczna   Prawa Człowieka  
Edukacja i Wychowanie   Samorząd i Polityka  
Misja organizacji Poprawa jakości życia z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości (a w tym turystyki) i kapitału ludzkiego.
Nasze plany Wsparcie dla organizacji działających na obszarze działania LGD „Krainy Rawki” oraz dalszy rozwój obszarów wiejskich przy wykorzystaniu dostępnych środków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.
 • autor: B.M., data: 2018-02-05

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.