Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 28 listopada 2022
Imieniny: Lesława, Grzegorza

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Data założenia (rejestr.): 10.03.2006
Rodzaj rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy
Nr w rejestrze: 0000255294
REGON: 100190322
NIP : 8351547886
Konto bankowe: 78 1750 0012 0000 0000 4078 8654
Nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Forma prawna:
(proszę zaznaczyć jedno właściwe pole)
Stowarzyszenie x Fundacja  
Stowarzyszenie zwykłe   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  
Uczniowski Klub Sportowy   OSP  
Koło gospodyń   Organizacja studencka  
Inne (proszę obok podać jaka)    
Adres siedziby: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Adres korespond.: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Kontakty: Telefon:


Faks:
46 814 50 18,
695 700 565 (Marta Dudek)

 
WWW: Email: http://www.krainarawki.eu
biuro@krainarawki.eu
Władze organizacji:
(proszę podać  funkcje i dane kontaktowe)
ZARZĄD:
 1. Mariusz Cheba – prezes
 2. Aleksandra Pilewska - wiceprezes
 3. Teresa Słoma - wiceprezes
 4. Anna Jakubiak - skarbnik
 5. Agata Magiera – członek zarządu
 6. Magdalena Ostalska – członek zarządu
 7. Dariusz Rudnicki – członek zarządu
 8. Krzysztof Sobczyk – członek zarządu
 9. Artur Wojtysiak – członek zarządu
Kadencja władz do dnia: czerwiec 2020 roku
Czym zajmuje się organizacja? LGD „Kraina Rawki działa w ramach 4 osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na rzecz poprawy jakości życia ich mieszkańców. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na społeczność, wyrównywanie szans oraz promocję regionu. Działania te opierają się przede wszystkim na wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych. LGD promuje region pod względem turystycznym i inwestycyjnym przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i historycznych oraz lokalnych produktów i usług. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu „Kraina Rawki” podejmując liczne działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku 50+ organizując m.in. szkolenia, warsztaty oraz spotkania integracyjne. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez dofinansowania dla osób podejmujących lub rozwijających działalności gospodarcze. Koncentrujemy się na długofalowych i trwałych rozwiązaniach.
Przeważający typ działalności:
(proszę zaznaczyć jeden najważniejszy)
Kultura i Sztuka   Ochrona Zdrowia  
Turystyka i Rekreacja   Ochrona Środowiska  
Sport   Rozwój lokalny x
Hobby   Religia  
Pomoc Społeczna   Prawa Człowieka  
Edukacja i Wychowanie   Samorząd i Polityka  
Misja organizacji Nadrzędnym celem i misją LGD „Kraina Rawki” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
Nasze plany Wsparcie dla organizacji i przedsiębiorców działających na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” oraz dalsze działania mające na celu rozwój obszarów wiejskich przy wykorzystaniu dostępnych środków w okresie programowania PROW 2014-2020. Wsparcie to dotyczy zadań realizowanych w ramach: podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej, wzmocnienia kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. LGD w dalszym ciągu co roku będzie udzielać dofinansowania na projekty w ramach działania „Granty Krainy Rawki”, które przede wszystkim służą integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

drukuj (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”)

 • autor: B.M., data: 2019-01-23

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.