Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 19 lutego 2020
Imieniny: Konrada, Arnolda

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy priorytetowe zadania publiczne.

Zarząd Powiatu Rawskiego w terminie do dnia 19 maja 2011 r. będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego”.

WICESTAROSTA

(-) Marian Krzyczkowski

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.