Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 19 lutego 2020
Imieniny: Konrada, Arnolda

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr I/2/2012 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej 

Uchwała nr I/2/2012
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 października 2012 r.

 

w sprawie opinii i rekomendacji Rady do Rocznego Programu Współpracy na rok 2013 Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi.

 

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) oraz § 12 Załącznika nr 2 do uchwały nr XV/106/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 20 kwietnia 2012 r., Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§1.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej pozytywnie opiniuje projekt Rocznego Programu Współpracy na 2013 r. Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz rekomenduje wprowadzenie w nim następujących zmian:

 1. Uzupełnienie finansowych form wspierania organizacji pozarządowych (§7, pkt. 3) o następujące zadania:
  1. Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych.
  2. Organizacja dwóch szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu: przygotowanie oferty i sprawozdania na realizację zadań publicznych, prowadzenie księgowości w organizacji pozarządowej.
 2. Uzupełnienie niefinansowych form wspierania organizacji pozarządowych (§7, pkt. 2) o następujące zadania:
  1. Umożliwienie organizacjom pozarządowym korzystania z porad prawnych prawnika, zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.
  2. Pomoc w zabezpieczeniu środków transportu na wyjazdy w ramach działalności organizacji pozarządowych.
  3. Powołanie spośród pracowników Starostwa Powiatowego Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Doprecyzowanie w §14, pkt. 2 liczebności Komisji Konkursowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Rawie Mazowieckiej

Franciszka Wójcicka

 

 • autor: B.M., data: 2012.11.05

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.