Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 25 lutego 2020
Imieniny: Cezarego, Wiktora

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

I Forum Organizacji Pozarządowych - informacja z przebiegu spotkania 

I Forum Organizacji Pozarządowych
4 października 2012 r.

Informacja z przebiegu spotkania.

 

W dniu 4 października 2012 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem zwołania Forum była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP). Do udziału w Forum zaproszono 120 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących działania pożytku publicznego z powiatu rawskiego.

 

Po oficjalnym otwarciu Forum przez Przewodniczącą PRDPP p. Franciszkę Wójcicką, głos zabrała Maria Charążka (Przewodnicząca Rady Powiatu), a następnie Sławomir Stefaniak (Sekretarz Powiatu). Sekretarz przedstawił zgromadzonym informacje o programie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. oraz streścił dotychczasowe efekty współdziałania tej jednostki z podmiotami sektora obywatelskiego.

 

Kolejnym punktem Forum była prezentacja wszystkich członków PRDPP, co ma przysłużyć się lepszej komunikacji pomiędzy tym ciałem konsultacyjnym, a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Następnie, każdy z obecnych na sali przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń poproszony został o przedstawienie się i krótką charakterystykę organizacji, którą reprezentuje.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 28 organizacji pozarządowych realizujących działania na terenie powiatu rawskiego, 4 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oraz 11 przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.

 

Następnie, wiceprzewodniczący PRDPP Andrzej Walczak przedstawił prezentację nt. roli i funkcji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W odpowiedzi na postulat uczestników Forum p. Walczak zapewnił, że Rada przygotuje wykaz wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawskiego, co z korzyścią wpłynie na intensyfikację kontaktów pomiędzy tymi podmiotami. W tym celu obecni przedstawiciele zostali poproszeni o wypełnienie ankiet, w których Rada prosi o podanie danych kontaktowych oraz głównych postulatów co do dalszych działań podejmowanych przez Radę.

 

Na zakończenie spotkania, poinformowano uczestników, że 23 października odbędzie się kolejne posiedzenie Rady, na którym podsumowane zostaną zebrane ankiety oraz przedstawione wnioski. Wszelkie informacje z prac Rady umieszczane będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce poświęconej Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

 

Na tym Forum zakończono.

 

Załączniki:

  1. Lista obecności,
  2. Prezentacja p. Andrzeja Walczaka,
  3. Ankieta dla uczestników Forum.

Sporządził: Łukasz Jędrasiak – Sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.