Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 19 lutego 2020
Imieniny: Konrada, Arnolda

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Treść strony

Wybór władz powiatowych Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

W dniu 6 sierpnia 2012r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym wybrano władze Rady .
Kadencja 12 osobowej rady trwa 2 lata.
W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą:

 • Franciszka Wójcicka – przewodnicząca
 • Andrzej Walczak – zastępca
 • Łukasz Jędrasiak – sekretarz
 • Marek Dobek – członek
 • Jarosław Kobierski – członek
 • Tadeusz Damaz – członek
 • Zofia Winiarska – członek
 • Adam Kwapisz – członek
 • Maciej Szpon – członek
 • Anna Grabarz – członek
 • Paweł Kobyłczak –członek
 • Elżbieta Muszyńska – członek

Głównym  celem powołania rady jest  działalność opiniotwórcza, konsultacyjna oraz integracyjna  środowiska organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń w zakresie  działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

P R O T O K Ó Ł  NR 1/2012
z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Rawie Mazowieckiej
odbytego w dniu 6 sierpnia 2012 r.

 

W pierwszym  posiedzeniu uczestniczyli członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta oraz Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przeprowadzenie wyborów kandydatów na stanowisko Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1 Uroczystego otwarcia pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej dokonał Pan Józef Matysiak - Starosta. Następnie Starosta odczytał list gratulacyjny od Pana Rafała Piekarskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łodzi   oraz list gratulacyjny  od Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego. Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady.
Paweł Kobyłczak zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Walczaka, następnie Pan Marek Dobek zgłosił kandydaturę Pani Franciszki Wójcickiej.

Na kandydata Andrzeja Walczaka oddano głosów – 4

Na kandydatkę Franciszkę Wójcicką oddano głosów – 5

Jeden z członków nie brał udział w głosowaniu.

Następnie głos zabrała pani Franciszka Wójcicka - Przewodnicząca Rady, proponując kandydaturę Pana  Andrzeja Walczaka na stanowisko Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli propozycję Pani Wójcickiej.

Na stanowisko Sekretarza, członkowie również byli jednogłośni, powierzając pełnienie funkcji  Sekretarza  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Panu Łukaszowi Jędrasiakowi.

W głosowaniu nie brali udziału Pan Jarosław Kobierski oraz Pan Adam Kwapisz, którzy przybyli 
po odbytych wyborach.

 

Ad. 3 W sprawach różnych głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, wnosząc propozycję wyjazdu
na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łodzi.

Obsługę administracyjną Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego sprawować będzie Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.  

Członkowie Rady podjęli decyzję o zwołaniu spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Rawskiego.

Na kolejnym posiedzeniu Rady, przyjęte zostaną propozycje regulaminu działania Rady.  

 

Ad. 4 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie.

 • autor: B.M., data: 2012.08.13

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.