Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: wtorek, 18 lutego 2020
Imieniny: Konstancji, Symeona

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert - Projektor 

 

logo

Projekt „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nasz znak: Or.272.8.2011.KG

Rawa Mazowiecka, 18 sierpnia 2011 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Powiatu Rawskiego w ramach projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić projektor multimedialny.

 

I. Zamawiający:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-13-92-834

REGON: 750147633

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup projektora multimedialnego o następujących minimalnych parametrach technicznych:

 

Siła światła

2600 ANSI

Rozdzielczość natywna

XGA (4:3)

Rozdzielczości obsługiwane

UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, STANDARDY VESA, MAC

Waga

1.9 kg

Technologia

DLP + BrilliantColor

Kontrast

3000:1

Wejścia

HDMI, VGA (RGB), Composite video (cinch), 1 x audio mini jack 3.5mm, 2 x ausio RCA (L/R), S-Video

Pilot

tak

Żywotność lampy

3000h (tryb normalny) / 4000h (ECO)

W zestawie

pilot, torba, kabel RGB

Gwarancja producenta

3 lata na projektor, 1 rok lub 1000 h na lampę

 

Dostarczony projektor multimedialny powinien być nowy, nieużywany. Przedstawione parametry techniczne przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie „CE” potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia do dnia 30 sierpnia 2011 r.

IV. Termin płatności

  1. Zamawiający uzależnia wypłatę wynagrodzenia od przekazanych na konto bankowe Beneficjenta środków finansowych przez IP.
  2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem otrzymania środków, o których mowa w ust. 1.

V. Kryteria wyboru oferty

Cena – 100%

VI. Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN. Formularz oferty stanowi załącznik
do niniejszego zapytania.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 24 sierpnia 2011 r. w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

pokój nr 1 (kancelaria)

Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego).

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy  oraz opisem:

„Oferta na zakup projektora multimedialnego doprojektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Nie otwierać!”

VIII. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113, poz.759 z późn. zmianami).

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Wykonawcami.

X. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Gołota oraz Przemysław Jędrzejczak – tel. 46 814 46 31 wew. 13, e-mail: kg@powiatrawski.pl

 

 

 

WICESTAROSTA

(-) Marian Krzyczkowski


  • autor: P.J., data: 2011.08.18

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.