Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 16 września 2019
Imieniny: Cypriana, Edyty

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

  • Karta do Głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Powiecie Rawskim na 2019 rok

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert - usługa cateringowa 

 

logo

Projekt „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nasz znak: Or.272.9.2011.KG

Rawa Mazowiecka, 12 sierpnia 2011 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu Rawskiego w ramach projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zamówić usługę cateringową.

I. Zamawiający:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-13-92-834

REGON: 750147633

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 2 grup  (każda po 30 osób) uczestników szkolenia „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce” przeprowadzanego
w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniach 13-14.09.2011 r. – dla pierwszej grupy oraz 20-21.09.2011 r. – dla 2 grupy (łącznie 4 dni po 30 osób w każdym dniu szkolenia) obejmująca:

1.    bufet kawowy 2 razy w ciągu jednego dnia szkoleniowego zawierający na osobę minimum: 0,5 l kawy naturalnej, 0,5 l herbaty, 0,5 l wody mineralnej niegazowanej oraz
3 rodzaje ciastek kruchych w ilości 0,20 dkg, cukier, śmietanka do kawy, cytryna
do herbaty;

2. obiad w przerwie obiadowej obejmujący na osobę:

1 dzień szkolenia:

szaszłyk drobiowy,

frytki,

bukiet surówek

sok owocowy w ilości 0,25 l na osobę.

2 dzień szkolenia:

bitka wołowa z sosem,

ziemniaki gotowane,

bukiet surówek

sok owocowy w ilości 0,25 l na osobę.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do bieżącej wody, podgrzewacz do wody
o pojemności 10 l, filiżanki do kawy i herbaty, łyżeczki.

Obiad dostarczony uczestnikom szkolenia powinien być ciepły i podany w naczyniach jednokrotnego użytku, do których powinny zostać dołączone sztućce jednorazowego użytku.

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia w dniach 13.-14.09.2011 r.
oraz 20.-21.09.2011 r.

 

IV. Termin płatności

1. Zamawiający uzależnia wypłatę wynagrodzenia od przekazanych na konto bankowe Beneficjenta środków finansowych przez IP.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem otrzymania środków, o których mowa w ust. 1.

V. Kryteria wyboru oferty

Cena – 100%

VI. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto w PLN oraz cenę całkowitą za całość zamówienia. Formularz oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

VII. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2011 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

pokój nr 1 (kancelaria)

Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego).

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy  oraz opisem:

„Oferta na usługę cateringową dla uczestników szkolenia „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce” w ramach projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Nie otwierać!”

VIII. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113, poz.759 z późn. zmianami).

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Wykonawcami.

X. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Gołota –
tel. 46 814 46 31 wew. 13, e-mail: kg@powiatrawski.pl

 

STAROSTA

(-) Józef Matysiak

  • autor: P.J., data: 2011.08.12

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.