Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 16 września 2019
Imieniny: Cypriana, Edyty

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Karta do Głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Powiecie Rawskim na 2019 rok

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe 

 

logo

Projekt „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nasz znak: Or.272.10.2011.KG

Rawa Mazowiecka, 12 lipca 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Powiatu Rawskiego w ramach projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały szkoleniowe dla uczestników projektu.

 

I. Zamawiający:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-13-92-834

REGON: 750147633

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

 1. długopis metalowy z logotypami (nadruk jednokolorowy) w ilości 60 szt.;
 2. notes w kratkę min. 100 kartkowy, klejony z góry, z logotypami (nadruk w skali szarości) w ilości 60 szt.;
 3.  teczka – aktówka skóropodobna w rozmiarze A4, zamykana na zamek, posiadająca miejsce na długopis i notes, z logotypami (nadruk w skali szarości lub wytłoczenie) w ilości 60 szt.

 

Materiały szkoleniowe powinny zostać oznaczone:

 1. logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 2. logotypem Unii Europejskiej;
 3. herbem Powiatu Rawskiego w wersji podstawowej;
 4. hasłem PO KL umieszczonym poza ciągiem znaków;
 5. tytułem projektu umieszczonym poza ciągiem znaków;
 6. informacją o współfinansowaniu projektu.

Oznaczenia powinny uwzględniaćWytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

III. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wzory oferowanych materiałów szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie 3 dni od daty złożenia oferty.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia do dnia 8 sierpnia 2011 r.

 

V. Termin płatności

 1. Zamawiający uzależnia wypłatę wynagrodzenia od przekazanych na konto bankowe Beneficjenta środków finansowych przez IP.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem otrzymania środków, o których mowa w ust. 1.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Cena – 60%

Wygląd estetyczny – 20%

Jakość materiałów szkoleniowych – 20%

 

VII. Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN dla poszczególnego rodzaju materiałów osobno i podana zbiorczo dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Ofertę należy przedłożyć zgodnie z załącznikiem do zapytania.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21 lipca 2011 r. w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Powiatu Rawskiego

Plac Wolności 1

96-200 Rawa Mazowiecka

pokój nr 1 (kancelaria)

Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego).

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy  oraz opisem:

„Oferta na materiały szkoleniowe dla uczestnikówprojektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Nie otwierać!”

IX. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113, poz.759 z późn. zmianami).

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Wykonawcami.

XI. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Gołota – tel. 46 814 46 31 wew. 13, e-mail: kg@powiatrawski.pl

 

 

WICESTAROSTA

(-) Marian Krzyczkowski


 • autor: B.M., data: 2011.07.12

Powrót

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.